Merkittäviin turvallisuusaukkoihin liittyvät riskit kasvavat, sillä 5g-verkot perustuvat yhä enemmän ohjelmistoihin. Hyökkääjät saattavat hyödyntää laitetoimittajien puutteellisia ohjelmistoprosesseja ja asentaa tuotteisiin vaikeasti havaittavia takaportteja.

Matkaviestinoperaattoreiden riippuvuus laitetoimittajista katsotaan myös tulevaisuudessa kasvavaksi riskitekijäksi, kun uhkatoimijoille tarjoutuu uusia hyökkäysväyliä ja iskujen haittapotentiaali kasvaa.

”Koska 5g-verkkojen odotetaan muodostavan pohjan monille kriittisille tietoteknisille sovelluksille, luottamuksellisuuteen ja yksityisyyteen liittyvien uhkien lisäksi myös verkkojen eheydestä ja saatavuudesta tulee tärkeä turvallisuushaaste sekä kansallisesta että EU:n näkökulmasta”, raportissa todetaan.

Yhdessä ja Euroopan kyberturvallisuusviraston ja komission kanssa julkaistussa raportissa nostetaan erityisen vakavaksi uhaksi EU:n ulkopuoliset ja valtioiden tukemat toimijat. Näiden tahojen odotetaan kohdistavan mahdolliset hyökkäyksensä nimenomaan 5g-verkkoihin.

Raportissa arvioidaan, että yksittäisistä laitetoimittajista tehtävien riskiprofiilien merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Tarkoitus on arvioida muun muassa siitä, missä määrin laitetoimittaja saattaa olla EU:n ulkopuolisen valtion vaikutuksen alainen.

EU:n seuraavana tavoitteena on sopia vuoden loppuun mennessä yhteisistä toimenpiteistä, joilla nyt todettuihin riskeihin voitaisiin puuttua.

Huawei kertoo olevansa tyytyväinen EU:n julkaisemaan raporttiin 5g:n turvallisuusriskeistä. Se kiittelee ”näyttöön perustuvaa lähestysmistapaa” ja sitä, että raportissa on analysoitu riskejä perusteellisesti kohdentamatta huomiota tiettyihin maihin tai toimijoihin.

Tiedotteessa Huawein todetaan olevan ”100-prosenttisesti yksityinen, kokonaan työntekijöidemme omistama yritys”. Pyrkimyksenä on mitä ilmeisimmin hälventää erityisesti Yhdysvaltojen esittämiä epäilyksiä siitä, että Huawei olisi todellisuudessa Kiinan valtion talutusnuorassa tai ainakin jossain määrin sen käskyvallan alainen.

”Toivomme EU:n jatkavan samalla tosiasioihin perustuvalla lähestymistavalla, kun työtä jatketaan yhteisen turvallisuuskehyksen laatimiseen. Kehystä tarvitaan, kun riskien tunnistamisesta siirrytään kohti riskien hallitsemista ja pienentämistä”, Huaweilta todetaan.

Tarkemmin EU:n raporttiin voi halutessaan tutustua Euroopan komission sivuilla.