Facebook ryhtyy merkitsemään ”laajalevikkisten” Facebook-sivujen ja Instagram-tilien tekemiin päivityksiin paikkatietoja. Informaation avulla pyritään parantamaan viestien läpinäkyvyyttä Yhdysvaltojen presidentinvaalien alla.

Muutokset koskevat ensialkuun Yhdysvaltojen ulkopuolisia tahoja, joiden lukijoiden joukossa on runsaasti maan kansalaisia.

Toimilla pyritään ehkäisemään vuoden 2016 kaltaista tilannetta, jossa Venäjää epäiltiin pyrkimyksistä vaikuttaa äänestäjien mielipiteeseen sosiaalisen median kautta.

Facebook ei kuitenkaan tähdennä sitä, mitä ”laajalevikkiset” sivut ja tilit määritellään.