Facebook ryhtyy merkitsemään ”laajalevikkisten” Facebook-sivujen ja Instagram-tilien tekemiin päivityksiin paikkatietoja. Informaation avulla pyritään parantamaan viestien läpinäkyvyyttä Yhdysvaltojen presidentinvaalien alla.