Joukko Facebookin ohjelmistoinsinöörejä löysi Facebookin algoritmeista vakavan ongelman. Viimeisen puolen vuoden ajan Facebookin automatisoidut, valeuutisten kitkemiseen tarkoitetut algoritmit tekivät juuri päinvastoin kuin mitä niiden pitäisi tehdä: valeuutisten ja virheellisen tiedon leviämisen estämisen sijasta algoritmit ryhtyivät sen sijaan nostamaan valeuutisia enemmän esille.