Facebookin suunnitelmat yhdistää WhatsAppin, Instagramin ja Facebook Messengerin taustajärjestelmät ovat saaneet Irlannin tietosuojaviranomaisen huolestumaan. Nyt viranomaiset vaativat Facebookilta kiireellistä selitystä siitä, mitä yhtiö oikein aikoo, The Verge kertoo.

Irlannin tietosuojaviranomaisella DPC:lla (Data Protection Comission) on vastuu Facebookin toimien säätelystä Euroopan unionin alueella. DPC kertoo sivuillaan ymmärtävänsä, että Facebookin suunnitelmat omistamiensa viestipalveluiden taustajärjestelmien yhdistämisestä ovat vasta alustavalla tasolla, mutta silti DPC kaipaa varmistuksia sille, että uudistuksessa noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen gdpr:n vaatimuksia.

DPC on erityisen huolissaan sellaisista suunnitelmissa, joissa Facebook päätyisi yhdistämään dataa eri palveluistaan.

”Yhtiön aiemmat ehdotukset käyttäjädatan jakamisesta Facebookin eri yhtiöiden välillä ovat nostaneet esiin merkittäviä huolia tietosuojan suhteen ja DPC haluaa jo varhaisessa vaiheessa varmistaa, että Facebook huomioi asian suunnitelmissaan”, DPC:lta todetaan.

DPC:n mukaan yhdistäminen EU:n alueella tulee kyseeseen vain, jos Facebook pystyy täyttämään kaikki gdpr-asetuksen vaatimukset.

DCP viitannee pyynnössään esimerkiksi tapaukseen, jossa Facebook vuonna 2016 yritti jakaa WhatsAppista kertynyttä käyttäjädataa laajemmin yhtiöin palveluiden käyttöön. Se kuitenkin luopui suunnitelmistaan, kun Iso-Britannian tietosuojaviranomaiset puuttuivat peliin.

The Vergen mukaan ehdotus on kerännyt kritiikkiä lainsäätäjiltä myös Yhdysvalloissa.

The New York Times kertoi äskettäin, että Facebook kaavailee Instagramin, WhatsAppin ja Messenger-palvelunsa taustajärjestelmien yhdistämistä. Palvelut jatkaisivat omilla nimillään, mutta esimerkiksi Messengeristä voisi yhdistämisen myötä lähettää viestin WhatsApp-käyttäjälle ja toisin päin.

Lähde: Tivi