Etäyhteydet ovat arkipäiväistyneet työelämässä ja opiskelussa. Niin ammatissa olevat kuin opiskelijat ovat tottuneet katselemaan toisiaan monitoreiden kautta.