Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (gdpr) on ollut voimassa puolitoista vuotta. Lokakuuhun mennessä unionin alueella on annettu ainakin 82 sakkoa asetuksen vastaisista toimista.

Esimerkiksi Unkarissa eräälle yritykselle määrättiin yli 15 000 euron sakko, kun henkilötietoja sisältänyt yrityksen työntekijän muistitikku oli kadonnut, eikä yritys ollut täyttänyt ilmoitusvelvollisuuttaan.

”EU-kansalaisten tietoisuus tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä on noussut. Kansalliset viranomaiset ovat antaneet useissa jäsenvaltioissa huomattavia sakkoja asetuksen vastaisista toimista. Saksassa yritykselle määrättiin lähes 200 000 euron sakko, sillä yritys ei ollut muun muassa poistanut sellaisten rekisteröityjen tietoja, jotka eivät olleet enää vuosiin olleet yrityksen asiakkaina. Vastaavia esimerkkejä on useista muista jäsenvaltioista”, sanoo tiedotteessa Keskuskauppakamarin lakimies Erkko Meri.

Keskuskauppakamari kertoo muun muassa tietosuoja-asetuksesta juridiikkakatsauksessaan, jossa perataan ajankohtaisia lainsäädännön muutoksia. Järjestyksessään ensimmäinen katsaus keskittyy työaikalakiin liittyviin lainsäädäntömuutoksiin ja EU-sääntelyyn.

”Lainsäädäntö ja siinä tapahtuvat muutokset vaikuttavat yrityksiin usein enemmän kuin ne itse aavistavatkaan. Uusia säädöksiä annetaan jatkuvasti ja voimassa olevia lakeja tarkistetaan säännöllisesti. Yhä suurempi osa sääntelystä on peräisin Euroopan unionista, mikä tuo oman haasteensa juridiikan seuraamiseen”, Meri sanoo.

Hänen mukaansa yritykset kokevat juridiset kysymykset usein hankaliksi ja monimutkaisiksi. Uuden tiedon määrä voi olla hyvin suuri.

”Varsinkin pienillä ja keskisuurilla yrityksillä saattaa olla hyvin vähän resursseja seurata aktiivisesti lainsäädännön kehitystä”, Meri sanoo.