GitHubin blogissa listataan kaikkiaan neljä uudistusta, joiden toivotaan tuovan käyttäjille iloa: ohjelmointiympäristö Codespaces, keskustelufoorumi GitHub Discussions, työkaluja tietoturvan varmistamiseksi sekä yritysasiakkaiden työtä helpottava palvelu.

TechCrunchin mukaan GitHubin Codespaces perustuu Microsoftin Visual Studioon (VS), jonka nimi muuttui vain viikko sitten VS Code Onlinesta muotoon VS Codespaces. GitHub Codespacesin ulkonäön kerrotaan olevan hyvin samankaltainen kuin Microsoftin Visual Studiossa.

GitHub Codespaces on tällä hetkellä beetatestausvaiheessa ja tarjolla käyttäjille ilmaiseksi. Jatkossa käytöstä peritään kuitenkin jonkinlaista hintaa, todennäköisesti erityisen paljon laskentatehoa vaativien toimintojen suorittamisesta. Visual Studion käytöstä Microsoft laskuttaa tällä hetkellä käyttöajan perusteella.

GitHub Discussions on projektikohtaiseen yhteydenpitoon tarkoitettu keskustelufoorumi, kuten nimestä saattaa arvata. Tällä hetkellä Discussions on Codespacesin tapaan beetatestauksessa ja tarjolla vain valikoiduille avoimen lähdekoodin yhteisöille. Lähiaikoina ominaisuudesta on määrä päästä nauttimaan kaikkien projektien yhteydessä.

Tietoturvan parantamiseksi GitHub tarjoaa kaksi uutta ominaisuutta: code scanning ja secret scanning. Skannaustyökalujen avulla koodin voi tarkistaa helposti läpi tunnettujen haavoittuvuuksien havaitsemiseksi.

Neljäs uudistus on GitHubin yritysasiakkaille suunnattu palvelu, Private Instances. Sen avulla yrityksen voivat käyttää GitHubia huoletta pilvessä suojaten samalla koodin osalta käyttäjistä. Näin yhteistyön tiukkojen säännösten ja turvavaatimusten alaisena toimivien asiakkaiden kanssa pitäisi helpottua. Private Instances -palvelun luvataan olevan tulossa tarjolle piakkoin.