Google ryhtyy oikeustoimiin Saksan tiukennettua verkkovalvontalakia vastaan, kertoo Reuters. Vihapuheen kitkentään tarkoitettu laki rikkoo Googlen omistaman YouTuben mukaan sen käyttäjien yksityisyyttä.

Saksan verkkovalvontalaki NetzDG astui voimaan 2018 ja tarkoituksena oli saada somepalvelut, kuten Facebook, Twitter ja YouTube vastuuseen haitallisen sisällön valvomisesta. Kritiikkiä saanut laki katsottiin kuitenkin tehottomaksi, joten sitä tiukennettiin tämän vuoden toukokuussa.

Lakia on kritisoitu ylikontrolloivaksi. Vaarana on, että käyttäjien sananvapautta rajoitetaan, kun someyhtiöt poistavat sisältöä jättisakkojen pelossa.

YouTuben mukaan ongelmallista laissa on, että se edellyttää someyhtiöitä toimittamaan lainvalvojille tietoa käyttäjistä, joiden katsotaan julkaisevan mahdollisesti haitallista sisältöä, kuten vihapuhetta.

Viranomaiset tekevät päätöksen tutkinnasta vasta saatuaan materiaalin someyhtiöltä itselleen, jolloin syyttömiksikin katsotuista ihmisistä kertyy dataa viranomaisrekisteriin niin, etteivät ihmiset itse sitä edes tiedä.

Googlen ja YouTuben edustajien mukaan vaatimus toimittaa dataa automaattisesti isoja määriä kerrallaan ilman varsinaista rikosepäilyä on ristiriidassa yksityisyydensuojan, EU-lakien ja Saksan perustuslain kanssa.