TechCrunchin mukaan Ranskan kilpailuviranomainen Autorité de la concurrence tutki Googlen tapaa ylläpitää mainosalusta Google Adsia. Kilpailuviranomainen tarkasteli mitä mainoksia nousee esiin, kun käyttäjä käyttää Googlen hakukonetta etsiäkseen jotain, ja kuinka näitä mainoksia esitetään hakutulosten rinnalla.

Kilpailuviranomainen julisti Google Adsin säännöt epäselviksi ja vaikeaselkoisiksi. Autorité de la concurrencen mukaan Google myös soveltaa näitä sääntöjä sekavalla ja epämääräisellä tavalla, kutsuen Googlen toimintaa epäreiluksi ja satunnaiseksi.

”Näiden sääntöjen läpinäkymättömyys ja objektiivisuuden puute tekee sääntöjen noudattamisesta hyvin vaikeaa. Samanaikaisesti Googlella on vapaat kädet muokata omaa tulkintaansa säännöistä tavalla, jota on vaikea ennustaa. Google voi myös päättää, milloin mainostaja noudattaa sääntöjä ja milloin ei. Tämän vuoksi Google voi soveltaa sääntöjä syrjivällä ja epäjohdonmukaisella tavalla”, Autorité de la concurrence totesi.

Autorité de la concurrence on 150 miljoonan euron sakkojen lisäksi määrännyt Googlen selventämään, kuinka se laatii säännöt Google Adsin toiminnalle, ja mitä käytäntöjä yhtiö seuraa sulkiessaan tilejä. Teknojätin on myös luotava järjestelmiä, jotka havaitsevat, ehkäisevät ja käsittelevät näiden sääntöjen rikkomista.

Google aikoo valittaa päätöksestä.