Lääkäreiden aiemmin vannoma Hippokrateen vala on jo kadonnut käytöstä. Sen tilalle ovat tulleet huomattavasti tarkemmat ja aktiivisesti päivitettävät terveydenhuollon eettiset ohjeet. Ohjeilla on eri maissa erilaisia merkityksiä; joissakin maissa niiden räikeä rikkominen saattaa johtaa ammattilisenssin perumiseen.

Tekniikan alalla työskenteleville vastaavia sitovia eettisiä ohjeita ei ole. Mutta pitäisikö sellaiset olla? Etiikkaa nimittäin joudutaan pohtimaan myös siellä, missä väännetään ohjelmistoja olkanivelen sijaan.

Kuluneen vuoden aikana esimerkiksi Googlen työntekijät ovat järjestäneet protesteja, joiden tarkoituksena on ollut taivutella yhtiö irti Yhdysvaltain rajavalvontaviranomaisille tehtävästä tuotekehityksestä. Työntekijät ovat perustaneet protestinsa yhtiön omiin tekoälyä koskeviin eettisiin ohjeisiin, jotka kieltävät kansainvälisen lain ja ihmisoikeuksien vastaisen teknologian kehittämisen.

Viime kädessä etiikka on aina yksittäisen ihmisen päätös.

Joidenkin Googlen työntekijöiden allekirjoittaman vetoomuksen mukaan Yhdysvaltain rajavalvontaviranomaisten toiminta, esimerkiksi lasten pitäminen keskitysleireissä, rikkoo näitä periaatteita. Aiemmin Googlen ja Microsoftin työntekijät ovat vaatineet työnantajiaan luopumaan Yhdysvaltojen puolustusministeriön JEDI-projektista, jossa rakennetaan puolustusministeriön omaa pilvipalvelua.

Google ja Microsoft ovat työpaikkoina erityislaatuisia: ne ovat riippuvaisia lahjakkaista insinööreistään ja antavat siksi huomattavasti esimerkiksi poliittista liikkumatilaa työntekijöilleen. Missä tahansa yrityksessä tällaisia julkisia vetoomuksia ei olisi mahdollista tehdä, ei välttämättä edes kaikissa Piilaakson yrityksissä.

Googlen ja Microsoftin työntekijät eivät vetoomuksessaan viittaa minkään tietyn ammattialan eettisiin sääntöihin. Eikä ihme, sillä erilaisia eettisiä säännöksiä on kyllä olemassa, mutta niiden merkitys ohjelmistojen kehittäjille ja alalle yleensä on vähäinen, ellei olematon.

Kansainvälisen tekniikan alan järjestön IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) eettinen ohjeisto on kattava, mutta moniko esimerkiksi IEEE:n tuhannesta suomalaisjäsenestä on sen lukenut ja sisäistänyt? Tai Tekniikan akateemisten eli TEK:n Arkhimedeen valasta toimitettu kunniasääntö: mikä merkitys on siinä mainitulla lauseella, jonka mukaan ammattikunnan edustaja ottaa vastaan vain tehtäviä, joiden tavoitteet tuntee ja jotka voi itse hyväksyä?

Missä ja miten vaikkapa TEK:n jäsen voisi vedota näihin periaatteisiin ja kieltäytyä työtehtävästä? Vai vaikuttaako asia enemmän siinä, millaisiin yrityksiin koodia työkseen tekevät ihmiset hakeutuvat töihin?

Viime kädessä etiikka on tietenkin aina yksittäisen ihmisen päätös, josta ihminen itse kantaa vastuun. Kuitenkin: mikäli ammattikunta ymmärtää tekevänsä kauaskantoisia ja joissakin tapauksissa suoraan ihmisten elossa säilymiseen liittyviä päätöksiä, pitäisi sen pystyä sitoutumaan eettisiin periaatteisiin tällaisia päätöksiä tehtäessä. Se antaisi eettisten päätösten eteen joutuville ammattilaisille ainakin jonkinlaisen selkänojan.

Nyt näyttää siltä, että tällaista ymmärrystä ja periaatteita ei ole tai niillä ei ole merkitystä silloin, kun päätöksiä tehdään.

Kirjoittaja on Yle Areenan palvelupäällikkö, joka on lopettanut kirjoittamisen Mikrobittiin kolme kertaa. @Karde

**

Marraskuun Mikrobitti nyt kaupoissa! Lentosimulaattorit, parhaat suorittimet, unelmaläppärit, langattomat laturit, OnePlus 7T vs. iPhone 11, taittuva Galaxy Fold, uudet älypuhelimet – ja vaikka mitä muuta! Lue lisää .