LibreOffice-toimisto-ohjelmistosta on löydetty haavoittuvuus, joka mahdollistaa haittakoodin ajamisen kohdetietokoneella. Hyökkääjä on voinut