Reuters kertoo, että yhdysvaltalaiset kyberturvayritykset ovat havainneet Kiinasta lähtöisin olevan kybervakoilun kasvaneen sitten tammikuun. Uhkana on kiinalainen hakkeriryhmä APT41, joka on ollut varsin aktiivinen heti sen jälkeen, kun koronavirus alkoi levitä Kiinan rajojen ulkopuolelle.

APT on lyhenne sanoista ”advanced persistent threat” eli kehittynyt jatkuva uhka. Tyypillisesti sitä käytetään kuvaamaan salavihkaisuuteen pyrkivistä kyberoperaattoreista, jotka ovat suoraan valtion alaisuudessa tai epävirallisesti valtioiden tukemia.

Tietoturvayhtiö FireEyen mukaan APT41 on iskenyt yli 75 sen asiakkaaseen, ja varsin laajalla skaalalla: uhreja löytyy aina valmistajista ja mediayhtiöistä terveydenhuoltopalveluihin ja voittoa tavoittelemattomiin organisaatioihin asti.

FireEye pitää APT41:n yllättävää aktiivisuutta vakavana. Yhtiö kutsuu sitä yhdeksi laajimmista kiinalaisista kybervakoilukampanjoista, mitä FireEye on viime vuosina nähnyt.

Myös tietoturvayhtiö Secureworks on pannut kiinalaisten hakkereiden aktiivisuuden merkille. Yritys on löytänyt uuden, Bronze Atlas -nimellä tunnetun digitaalisen infrastruktuurin, jota APT41 hyödyntää kyberiskuissaan.

FireEyen turvallisuusarkkitehti Christopher Glyer näkee useita mahdollisia syitä sille, miksi APT41 on yhtäkkiä näin aktiivinen. Osasyynä saattaa olla Kiinan ja Yhdysvaltain kiristyneet välit, jotka ovat koetuksella sekä kauppasodan että koronaviruksen vuoksi.

FireEyen mukaan APT41 on ollut aktiivinen vuodesta 2014 saakka. Vaikka FireEye pitääkin kohtuullisen todennäköisenä, että APT41:n henkilöstö koostuu Kiinan hallituksen piikkiin työskentelevistä hakkereista, sen toiminta kuitenkin poikkeaa muista kiinalaisista hakkeriryhmistä. APT41 vaikuttaisi käyttävän sellaisia vakoiluhaittaohjelmia, joita ei yleisiä kanavia pitkin saa, minkä lisäksi APT41:n motiivit näyttäisivät pohjaavan henkilökohtaisen edun tavoitteluun.