Laajakaistarakentamiseen on myönnetty valtiontukea vuodesta 2010 alkaen. Ajatuksena on, että tuetaan nopeiden verkkoyhteyksien saamista syrjäseutujen kotitalouksien ja yritysten käyttöön. Julkisella tuella rahoitetaan osa rakennettavista valokuituyhteyksistä, mutta myös operaattoreiden on osallistuttava kuluihin.

Vuoden 2018 alkupuolella laskettiin, että 100 miljoonaa euroa laajakaistarahaa oli tuonut 22 000 km valokuitua.

Liikenne- ja viestintäministeriö kertoo ryhtyvänsä valmistelemaan laajakaistarakentamisen valtiontuen jatkamista. Uusi tukiohjelma käynnistyisi vuonna 2021.

Edellisen Nopea laajakaista -tukiohjelman hakuaika päättyi vuonna 2018, mutta tukien maksaminen jatkuu arviolta vuoteen 2021 asti. Nyt tarkoituksena on mahdollistaa tukien hakeminen ja myöntäminen jälleen vuoden 2021 alusta lähtien. Tukiohjelman jatkaminen on kirjattu hallitusohjelmaan.

Tukea myönnetään laajakaistarakentamiseen sellaisille alueille, joille ei ole tulossa kaupallista laajakaistaa ennen vuotta 2025. Julkisen talouden suunnitelman mukaan valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen varataan 5 miljoonaa euroa vuodelle 2021.