Vuonna 1999 aloittanut hajautetun laskennan vapaaehtoisprojekti SETI@Home, joka etsii ulkoavaruudesta mahdollisia älykkään elämän lähettämiä radiosignaaleja, keskeyttää toimintansa maaliskuun loppuun. Asiasta tiedotti Twitterissä Berkeleyn SETI-tutkimuskeskus, ja uutista kommentoi muun muassa Mashable.

Projekti jakoi Puerto Ricossa sijaitsevan Arecibon radioteleskoopin havaitsemaa dataa paketteina verkon yli vapaaehtoisille, jotka antoivat kotitietokoneidensa vapaata laskenta-aikaa tietojen analysointiin.

SETI@Home-projektin kotisivu perusteli päätöstä kahdella seikalla. Ensiksikin, datan jakamisen vaatima ylläpito vaatii ylläpitäjiltä runsaasti työtä, ja he haluavat keskittyä sen sijasta olemassaolevien tulosten analysointiin.

Toisena syynä ylläpito mainitsee, että ”tieteelliseltä kannalta” projektilla on ”vähemmän saavutettavaa kuin ennen”. Tämä hieman epämääräinen muotoilu saattaa kukaties liittyä siihen tosiseikkaan, että toistaiseksi yhtäkään kiistatonta älykästä signaalia avaruudesta ei ole löytynyt.

SETI@Home -hankkeessa on mukana tällä hetkellä 1,8 miljoonaa käyttäjää, ja keskimäärin kunakin ajanhetkenä vajaa 150 000 konetta rouskuttaa radioaaltohavainnoista kertynyttä dataa.

SETI@Homen päätös ei tarkoita, että älyllisten signaalien etsiminen avaruudesta lopetettaisiin ylipäätään.