Jo ennen avaamistaan puhuttanut koodauskoulu Hive Helsinki on aloittanut tänään maanantaina toimintansa Helsingin Sörnäisissä. Opetusohjelmansa vertaisoppimiseen perustava koulu on ensimmäinen laatuaan Pohjoismaissa.

Opiskelun Hivessä aloittaa yhteensä 142 opiskelijaa, jotka on seulottu tuhansien hakijoiden joukosta. Iltalehti kirjoitti jo heinäkuussa koulun tiukasta pääsykoerupeamasta.

Selvä valtaosa eli 79 prosenttia valituista on miehiä. 18 prosenttia opiskelijoista on naisia ja loput 3 prosenttia muunsukupuolisia.

Hive Helsingin toimitusjohtaja Oona Ylänkö kertoo Iltalehdelle, että opiskelijoiden sukupuolijakauma noudattelee pääsykoejaksolle osallistuneiden sukupuolijakaumaa.

”Tietysti toivomme, että varsinkin nuorten naisten määrää saadaan jatkossa nostettua, niin että se vastaisi paremmin muutenkin maailmassa nähtävää sukupuolijakaumaa”, Ylänkö toteaa.

Opiskelijoiden ikäjakauma on sen sijaan huomattavan laaja. Nuorin Hiven opiskelijoista on 17-vuotias, vanhin puolestaan 56-vuotias. Lähes puolet opiskelijoista ovat iältään 25–30-vuotiaita.

Kansainvälisyyttä

Hiven opiskelijat tulevat yhteensä 20 eri maasta, joiden joukkoon lukeutuvat muun muassa Brasilia, Kiina ja Kenia. Valituista neljännes on syntynyt Suomen ulkopuolella ja kolmasosa heistä puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea.

Koulun opetuskieli on englanti.

”Opiskelijamme ovat toistemme opettajia, joten on todella tärkeää, että he tulevat erilaisista taustoista ja että heillä on erilaista osaamista. Kansainvälisyyskin nousee varmasti luontevasti esiin opinnoissa”, Ylänkö sanoo.

Aloittajista lähes 60 prosentilla ei ole aikaisempaa koodauskokemusta. Kouluun hakeneille ei ollut poikkeuksellisesti määritelty minkäänlaisia vaatimuksia koulutuksen tai kokemuksen suhteen, joten tulijoita on muun muassa taide-, rakennus-, maatalous- ja terveydenhuoltoaloilta.

Mihin opiskelijoita sitten valmistetaan koulutuksessa?

”Hivessä opitaan oppimaan. Perusopinnoissa oppii ajattelemaan kuten ohjelmoija, mikä antaa hyvän pohjan taitojen syventämiselle ja eri aloilla työskentelemiselle”, Ylänkö kertoo.

Hive Helsingissä opiskelu tapahtuu itseohjautuvasti, sillä oppitunteja, opettajia tai luokkahuoneita ei ole. Koulutusohjelma kestää keskimäärin kolme vuotta ja sisältää kaksi työharjoittelua.

Toimitusjohtaja Ylänkö kuvailee, että tunnelma tietokoneluokissa on ollut avauspäivänä iloinen ja innostunut.

Koulun perustamisen on rahoittanut peliyhtiö Supercell.