Valtiovarainministeriön työryhmä esittää, että vuodesta 2027 alkaen Suomessa otettaisiin käyttöön uudenmuotoinen henkilötunnus, josta ei enää kävisi ilmi henkilön ikä, syntymäaika, sukupuoli tai muuta henkilöön liittyvää tietoa. Uudenmuotoiset tunnukset korvaisivat nykymalliset henkilötunnukset passeissa, henkilökorteissa ja muissa tunnistamisasiakirjoissa vuonna 2023 alkavan siirtymäajan jälkeen.

Muutokset henkilötunnukseen tarkoittavat väistämättä muutoksia järjestelmiin. Työryhmän ehdotuksen mukaan väestötietojärjestelmään tulisi lisätä mahdollisuus tallettaa tiedot tavasta, jolla henkilö on tunnistettu sekä järjestelmään tallennettujen henkilötietojen lähteestä.

Tämä tulisi kyseeseen esimerkiksi silloin, kun henkilöä ei ole voitu tunnistaa virallisista henkilöllisyystodistuksista.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että suomalaisen henkilötunnuksen voisi saada nykyistä laajempi ihmisryhmä. Nykyinen 1960-luvulta peräisin oleva henkilötunnusmalli aiheuttaa vaikeuksia esimerkiksi ulkomaalaisille, joiden on vaikea käyttää monia palveluita, joissa henkilötunnusta käytetään henkilön tunnistamiseen. Myös verkkopankkitunnuksiin perustuva vahva tunnistautuminen tukeutuu henkilötunnukseen.

Henkilötunnuksen nykyinen muodostamismalli aiheuttaa sen, että tunnuksia on päivää ja sukupuolta kohden rajallinen määrä. Koska tunnuksia tarvitaan muillekin kuin vain Suomessa syntyville, niitä tulisi uudistaa siten, ettei vaaraa tunnusten loppumisesta pääse syntymään.

Nykymallissa monelle henkilölle joudutaan myös myöntämään keinotekoinen henkilötunnus, jolla henkilö voidaan yksilöidä yhden viranomaisen järjestelmissä. Näistä viranomaiskohtaisista keinotunnuksista tulisi työryhmän mukaan luopua.

Työryhmä korostaa, että henkilötunnus olisi tarkoitettu vain henkilön yksilöintiin ja tietojen yhdistämiseen tietoaineistojen välillä. Tunnus ei itsessään anna uusia oikeuksia tai velvollisuuksia. Samalla henkilötunnuksen käyttämistä henkilön tunnistamiseen eri palvelutilanteissa tulisi merkittävästi vähentää.

Työryhmän ehdotuksista pyydetään huhti-toukokuun aikana lausuntoja niiltä yhteiskunnan toimijoilta, jotka käsittelevät henkilötunnuksia. Lausunnoilla haetaan uudistuksen jatkotyön pohjaksi näkemyksiä muun muassa työryhmän ehdotusten vaikutuksista sekä ajatuksia mahdollisista vaihtoehdoista työryhmän esitykselle.