Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) on on ottanut käyttöön tietoturvavalvomopalvelun turkulaiselta Fiaronelta.

HSL:n joukkoliikenteessä tehdään vuosittain yli 370 miljoonaa matkaa. Liikennelaitos käsittelee Helsingin seudulla julkista liikennettä käyttävien henkilöiden henkilötietoja, joten sen käyttämiin järjestelmiin kohdistuvien tietoturvariskien havainnointi ja hallinta ovat tärkeä osa palvelun turvaamista.

Fiaronen tietoturvakeskus sijaitsee Turussa ja on toiminnassa ympäri vuorokauden joka päivä. Valvomo tarkkailee mahdollisia poikkeamia HSL:n järjestelmissä, pilvipalveluissa ja verkkoliikenteessä ja henkilötietojen käsittelyssä. Tarkoitus on auttaa HSL:ää havaitsemaa mahdollisia tietoturvapoikkeamia ja henkilötietojen tietoturvaloukkauksia. Havaintoihin reagoidaan tarpeen mukaan.

Hankintapäätös on tehty jo kesällä 2019 ja palvelua on otettu käyttöön vaiheittain, Fiarone kertoo tiedotteessaan.