Tietojen salaamiseen ja salattuun välittämiseen käytetyn OpenSSL-kirjaston versiosta 3.0 on löydetty kaksi vakavaa haavoittuvuutta. OpenSSL-kirjastoa käytetään lukuisissa järjestelmissä, mutta haavoittuva versio ei ole käytössä yhtä laajasti kuin aikaisemmat versiot.