Helsingin kaupungin julkaiseman tiedotteen mukaan OmaStadi.hel.fi-sivustolla on tapahtunut henkilötietojen tietoturvaloukkaus. Kaupunkilaiset