Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) ilmoitti kirjeitse noin 500 asiakkaalle, että heidän potilastietojensa tallentamisessa on tapahtunut virhe, Yle uutisoi. Viestin mukaan Husin yksikössä tehdyn poliklinikkakäynnin kirjaukset ovat tallentuneet myös asiakkaan kotikunnan terveyskeskuksen potilasrekisteriin vaikka heillä oli tietojen luovutuskielto.