Analyytikko Gary Olliffe Gartnerilta sanoo, että nousevien teknologioiden hypekäyrä on ennen muuta tiimityötä. Tänä vuonna teknologioiden kypsymistä kuvaava esitys sai alkunsa Gartnerin eri alojen analyytikkojen keräämistä kahdesta tuhannesta teknologiasta.