Data vuodelta 2020 osoittaa, että noin kaksi kolmasosaa Google-hauista ei johda klikkauksiin hakutulossivulta, vaan hakija tyytyy vain näkemään Googlen tarjoamat tulokset. Luku on noussut merkittävästi lyhyessä ajassa.