Uudessa tutkimuksessa selvitetään supertietokoneen avulla, kannattaako ilmakehään suihkuttaa auringonsäteitä torjuvia pienhiukkasia. Samalla tutkitaan, miten niin kutsuttu ilmastonmuokkaus vaikuttaisi maapallon sääilmiöihin.