Ensimmäiseksi johtajakoulutuksesta saatu osaaminen tulkittiin tekoälyn avulla korkeakouluopintoja vastaavaksi. Tiedotteen mukaan kokeilun tarkoituksena on se, että varusmiespalveluksesta saadut opit voidaan hyödyntää jatko-opinnoissa ja työelämässä.

"Olemme merkittävä kouluttaja yhteiskunnassa. On hienoa, että jatkossa varusmiespalveluksessa saatuja taitoja voidaan hyväksilukea opinnoissa. Johtajakoulutuksessa on havaittu paljon yhtäläisyyksiä esimerkiksi johtajuutta sisältävien opintoalojen, kuten liiketalouden, kanssa”, kertoo Porin prikaatin koulutuspäällikkö everstiluutnantti Janne Varjonen tiedotteessa.

Kokeilussa käytettiin verkkopalvelua, jossa varusmiespalveluksen aikana suoritettujen kurssien osaamiset voidaan tunnistaa, sanoittaa siviilikielelle ja visualisoida, tiedotteessa kerrotaan. Tämä tallentuu digitaaliseksi taitoprofiiliksi varusmiehelle.

"Opintojen sujuvoittamisen edistämiseksi on tärkeää tunnistaa varusmiespalveluksen aikana hankittu osaaminen ja lukea se soveltuvin osin hyväksi sisään tulevalle opiskelijalle”, kiteyttää Vaasan yliopiston rehtori Jari Kuusisto, tiedotteessa.

Kokeilussa on ensimmäistä kertaa mahdollista varusmieskoulutuksessa saatavien osaamisten vertailu koulutuslaitosten tarjontaan tai työmarkkina-alueen osaamiseen.