Scanbox Entertainment pyysi 17. tammikuuta markkinaoikeudelta, että se määräisi DNA:n luovuttamaan kymmenien liittymänhaltijoiden yhteystiedot epäiltyjen tekijänoikeusrikkomusten vuoksi. Oikeus katsoi kuitenkin, että tietojen luovuttamisen perusteet täyttyvät vain muutamassa tapauksessa.

Markkinaoikeuden päätös liittyy kohuttuihin piraattikirjeisiin, joista monet tuntevat Scanbox Entertainmentin lisäksi yhtiötä edustavan asianajotoimiston, Hedman Partnersin.

Scanbox pitää hallussaan elokuvien tekijänoikeuksia ja valvoo bittorrent-vertaisverkossa tapahtuvaa luvatonta jakamista Nars-järjestelmän avulla. Kun luvatonta jakamista havaitaan, järjestelmä kirjaa tekijänoikeusrikkomuksista epäillyt ip-osoitteet ylös. Tämän jälkeen kuvaan astuu markkinaoikeus, jonka Scanbox tarvitsee määräämään operaattorit luovuttamaan ip-osoitteiden haltijoiden tiedot. Tämän jälkeen rahallisia korvauksia voidaan karhuta piraattikirjein niiltä tahoilta, joiden henkilöllisyys on operaattoreiden luovuttamien tietojen myötä selvinnyt.

Markkinaoikeuden tuore päätös liittyy Scanboxin suorittamaan operaatioon, jossa valvottiin elokuvien Captain Fantastic, Cold War, Little Eye in the Sky ja The Hateful Eight luvatonta bittorrent-levittämistä.

Scanbox vaati yhteystietoja luovutettavaksi tapauksissa, joissa kokonaisyleisön määrä bittorrent-jakamisessa oli useita tuhansia. Ajallisesti ip-osoitteista saatujen ”koepalahavintojen” kerrotaan markkinaoikeuden päätöksessä kuitenkin olevan useimmissa tapauksissa ”vain yhden vuorokauden ajalta ja monesti jopa vain muutamalta sekunnilta tai minuutilta”. Tästä johtuen markkinaoikeus katsoi, että vain pieni osa ip-osoitteista täyttää yhteystietojen luovuttamisen edellytykset koepalojen määrän ja havaintojen ajallisen jakautumisen osalta.

”Viimeaikaisen oikeuskäytännön mukaan vain muutamina vuorokausina eli kahden tai kolmen vuorokauden aikana tehdyt havainnot tai vähäinen määrä tätä pidemmällä ajanjaksolla tehtyjä havaintoja eivät tyypillisesti osoita ’merkittävässä määrin’ kriteerin täyttyvän”, markkinaoikeuden päätöksessä todetaan.

Asiasta ensimmäisenä uutisoinut Ilta-Sanomat kertoo markkinaoikeuden katsoneen, että kaikkiaan 34 vaaditusta yhteystiedosta luovuttamisen kriteerit täyttyivät vain viidessä tapauksessa.

Scanboxille korvattavaa

Markkinaoikeus määräsi Scanbox Entertainmentin maksamaan DNA:lle 10 000 euron korvauksen oikeudenkäyntikuluista sekä lisäksi 290 euroa turvaamistoimien aiheuttamista kuluista.

DNA:n alkuperäiset vaatimukset korvaussummista olivat yli kaksinkertaiset: oikeudenkäyntikulujen osalta reilut 20 000 euroa ja lisäksi turvaamistoimista yli 6 000 euroa. DNA vaati myös, että markkinaoikeus olisi hylännyt Scanboxin hakemuksen kokonaisuudessaan perusteettomana.

Markkinaoikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen, vaan siitä voi valittaa 14. heinäkuuta saakka.