Kvanttimikrofoni kykenee havaitsemaan kaikkein pienimmät äänet eli fononit, kiteen värähtelyenergian kvantit, kertoo Engadget.

Tavalliset mikrofonit eivät ole tarpeeksi herkkiä fononien havaitsemiseen, sillä kalvolla ääniaaltoja mitattaessa ei päästä lähellekään vaadittavaa tarkkuutta. Stanfordin tutkijat keksivät käyttää mittaamiseen sen sijaan hyvin pienikokoisia resonaattoreita ikään kuin äänen peileinä. Laitteen avulla pystyttiin mittaamaan fononien aiheuttamaa värähtelyä ja siten vertailemaan energiatasoja ja fononien määrää.

Hyvin pienten äänien mittaaminen mahdollistaa sen, että suuria määriä dataa voitaisiin koodata hyvin pieneen laitteeseen äänienergiaa hyödyntämällä.

Fononeihin perustuva kvanttitietokone olisi huomattavasti tehokkaampi kuin fotoneita eli valokvantteja käyttävä laite. Fononien avulla dataa voitaisiin pakata pienempään tilaan, minkä lisäksi fononien muokkaaminen on helpompaa kuin fotonien.