Kun asiantuntijat laativat arvioitaan tietohallintojohtajien haasteista vuodelle 2020, moni piti kasvavaa epävarmuutta it-alan pysyvänä normaalina. Naulan kantaan osuttu.

Kukaan ei tietenkään osannut ounastella sitä, että Kiinasta alkanut kulkutauti muuttaisi Euroopan ja Pohjois-Amerikan finanssi- ja teknohubit aavekaupungeiksi. Tai sitä, että yrityksissä jouduttaisiin painimaan sen kanssa, miten it-järjestelmät pika-pikaa muutetaan laajan skaalan etätyön kestäviksi koronalinnakkeiksi. Pandemia on nostanut firmojen pelastusrenkaat (business continuity, disaster recovery plans) ennen näkemättömällä tavalla arvoonsa.

Samaan aikaan kun CIO:t ahertavat covid-19 -viruksen aiheuttamien ongelmien kanssa, yrityselämässä pinnan alla jylläävät toisenlaiset, pitkävaikutteiset ja globaalit voimat, jotka ravistelevat it-johtajan roolia ja tulevia tehtäviä.

"CIO:n työ vaikeutuu ihan oikeasti", kuten Gartnerin varatoimitusjohtaja Irving Tyler lakonisesti toteaa.

Hänen mukaansa it-pomojen pitää ymmärtää entistä laajempia kokonaisuuksia, kuten tuotteiden digitaalista suunnittelua ja hallintaa sovelluksineen, oman yrityskulttuurin muutoksia sekä yksityisyyden suojalakeja kaikkialla maailmassa.

"Ei CIO:n ennen tarvinnut tämmöisiä pohtia", Tyler lisää.

Seuraavassa Cio.com luotaa eri asiantuntijoiden näkemyksiä edessä päin olevista CIO:n roolin disruptioista ja muutokseen pakottavista suurista häiriötekijöistä. Kyselyssä löytyi viisi laajaa kokonaisuutta.

Markkinan muutosvauhti kiihtyy

Kuten nykyisissä poikkeusoloissa on nähty, menestyksekkäät yritykset kykenevät sopeutumaan muutoksiin nopeasti. Näissä sopeutuvissa yrityksissä ajatellaan ennakoivasti ja arvioidaan jatkuvasti oman ydinbisneksen asemaa muuttuvissa tilanteissa. Mietitään siis sitä, miten lisäarvoa tuotetaan ketterästi.

Forresterin johtava analyytikko Brian Hopkins pitää CIO:n haasteena sitä, miten teknologian avulla luodaan tarpeeksi joustava organisaatio, joka kykenee mukautumaan markkinamuutoksiin.

"Amazon on hyvä esimerkki. Siellä on ajateltu sitä, että halutaanko toimia koko markkinan muokkaajana vai osallistua joidenkin valmiiden ekosysteemien rakentamiseen", Hopkins kuvailee.

Sopeutumiskyky vaatii myös uusien bisnesmallien kokeiluja. Hopkinsin mielestä CIO voi pohtia vaikkapa CFO:n tai henkilöstöjohtajan kanssa sitä, miten it-osasto voi auttaa taloushallinnon ja henkilöstöosaston uusien palveluiden luomisessa.

"Teknologisia vaihtoehtoja CIO:n työkalupakissa kyllä riittää, pilvialustoista tekoälyyn. Digitaaliseen disruptioon voi sitä paitsi itsekin vaikuttaa teknologian avulla", Hopkins sanoo ja lisää, että markkinamuutokset antavat CIO:lle hienon tilaisuuden päästä kehittämään firman visioita yhdessä toimitusjohtajan kanssa.

"CIO:sta tulee yhä enemmän koko yrityksen teknologiakonsultti", hän kuittaa.

It-ala geopolitiikan osana

Varsinkin internetiin suurvaltapolitiikan muutokset tuovat lisämausteita. Gartnerin Irving Tylerin mielestä tämä taas vaikuttaa CIO:n hommiin aiemmin näkemättömällä tavalla.

"Ennen internetistä haluttiin universaali, kaikille sopiva toimintatapa, jossa informaatio liikkuisi esteettömästi. Tilalle on tullut toisistaan eriytyviä malleja - on Amerikan nettiä sekä Euroopan ja Venäjän nettiä. Ja tähän kun vielä lisätään poliittisia, uskonnollisia ja tai arvoihin perustuvia latauksia, on koko nettisoppa valmis CIO:n nieltäväksi", Tyler sanoo ja muistuttaa Kalifornian uudesta yksityisyyden suojalaista ja EU:n gdpr-tietosuoja-asetuksesta hyvinä esimerkkeinä, jotka suuryritysten it-pomojen vain pitää oppia tuntemaan.

"CIO:lle on eritttäin haastavaa opetella ensin uusia teknologioita ja sitten ymmärtää se, millaisia yhteiskunnallisia, poliittisia tai uskonnollisia vaikutuksia näiden käytöstä on eri maissa ja eri markkina-alueilla."

Tylerin mielestä CIO ei voi enää vain antaa uutta teknologiaa bisnesjohtajan käyttöön ottamatta huomioon teknologiaan liittyviä riskejä.

"Tästä poliittisesta vastuusta tulee it-johtajalle erittäin raskas taakka kantaa. Periaatteessa CIO:t joutuvat haastamaan vallitsevia oloja ja vastaamaan seurauksista", hän aprikoi.

It ja bisneksen uudet mallit

Monet organisaatiot ovat luoneet uusia digitaalisen bisneksen malleja, mutta suurin osa ei hallitse niiden käyttöä. Johtaminen, päätöksenteko ja työtavat ovat jämähtäneet perinteisten bisnesmallien tasolle, Tyler huomauttaa.

Ilman nykyistä etätyön buumiakin hän tarkoittaa sitä, että digibisneksissä työtapojen vaatimukset ovat ihan erilaiset kuin yritystoiminnan perinteissä malleissa.

Gartnerin miehen kanssa samaa mieltä on it-konsulttiyhtiö Pink Elephantin tutkimusjohtaja Troy DuMoulin.

"Digibisneksissä kaiken pitää tapahtua nopeammin, eikä tähän päästä, jos vedämme kaikki eri suuntiin. It-johtajan pitää luoda tiimeihin uudenlaista yhteisöllisyyttä ja sitä, että ihmiset pyrkivät töissään samoihin päämääriin", DuMoulin sanoo.

"Teknologia vaikuttaa paljon siihen, millaisia uusista digibisnesten malleista tulee", Tyler huomauttaa.

Lisäarvoa tiedon jakamisella

Tulevaisuuden bisneksissä tuotetaan lisäarvoa hyvinkin eri tavoilla kuin liike-elämässä nykyään. Uusissa ekosysteemeissä teknologia vauhdittaa yhteistoimintaa. Datan jakaminen käy tästä esimerkiksi.

"Perinteisissä malleissa keskitytään omaan itseen, puhutaan ´minun´ tuotteistani, asiakkaistani ja alihankkijoistani. Nykyään tarvitaan yhteistoimintaa, josta kaikki osapuolet hyötyvät, ja tulevaisuudessa näiden linkitysten merkitys vain korostuu", Irving arvelee.

Hänen mielestään saattaa hyvinkin olla mahdollista, että tuotteiden herkkien tietojen jakaminen kumppaneiden kanssa voi johtaa siihen, että tuotteille keksitään vaikka sata uutta käyttötapaa kaikkien eduksi.

"Lisäarvon koko syntyidea ja sen jakamisen tavat ovat murroksessa. Tämä ajattelutavan muutos haastaa kaikki yritysjohtajat, mutta ennen kaikkea CIO:n, jonka pitää opetella uudenlaista riskinhallintaa datan jakamiseen ja sen tuottamaan lisäarvoon liittyen", Tyler tuumii.

Osat vaihtuvat johtoryhmissä

MIT:n teollisuuden tuottavuutta tutkivan laboratorion johtaja, tohtori Abel Sanchez sanoo, että perinteisissä organisaatioissa johtoryhmien jäsenet eivät useinkaan ymmärrä toistensa tavoitteita. Tämä voi olla yksi syy siihen, että teknologiapomot pidetään omissa pilttuissaan ja lähinnä vain kokeillaan sen kanssa, kuka raportoi kenellekin.

Sanchez korostaa sitä, että nykymallin mukaisissa uusissa organisaatioissa strategiat rakennetaan teknologian ympärille, ja silloin kaikkien pitää sitä myös ymmärtää.

New Yorkissa toimivan Memorial Sloan Kettering -syöpäsairaalan CTO ja CIO Claus Torp Jensen arvioi it:n ja sen johtamisen olevan tienhaarassa. Hänen mielestään integraatiota muiden edellä raivaavat yritykset pallottelevat erilaisten it-pomojen, kuten CIO:n, CDO:n ja CTO:n sekä kaikenlaisten it-arkkitehtuurien ja innovaatioiden johtajien nimikkeiden kanssa.

"Näistä sitten pitäisi kaikista leipoa uuden sukupolven teknologiajohtajia", hän pohtii.

Myös Forresterin näkee tällaisesta "it:n hierarkiabingosta" eli valtasuhteiden kanssa peippailusta olevan organisaatioille enemmän haittaa kuin hyötyä.

Gartnerin Tyler neuvoo tietohallintojohtajia suhtautumaan rooliensa muutoksiin avoimin mielin ja lisää oppimalla.

"Jos haluaa kehittyä it- johtajana, pitää opiskella koko ajan lisää, olla aina utelias ja keskustella muidenkin alojen eksperttien kanssa", hän evästää.