Britanniassa Savantan tekemään selvitykseen osallistui 257 it-alan ammattilaista.

Heistä 74 prosenttia paljasti nukkuvansa vähemmän kuin asiantuntijoiden suosittelemat 7-8 tuntia. It-ammattilaisten unet jäävät vähäisiksi, sillä neljännes osallistujista kertoi nukkuvansa vain 3-4 tuntia työpäivien välillä ja yhteensä 14 prosenttia vastasi nukkuvansa vieläkin vähemmän.

Jopa 71 prosenttia vastaajista kertoi saavansa arkisin häiriötöntä aikaa vain noin kahden tunnin verran. Yli puolet selvitykseen osallistuneista kertoi harrastavansa säännöllisesti päiväunia.

Selvityksen mukaan tilanne on erityisen huolestuttava tietoturvaosaajien kohdalla, sillä 54 prosenttia heistä kertoo kokevansa työstressiä.

Kuitenkaan johtotehtäville ja työstressille ei löydytty yhteyttä. Päinvastoin johto- ja CIO-tehtävissä työskentelevästä henkilöstöstä 65 prosenttia kertoi, että heidän työ- ja vapaa-aikansa oli hyvässä tasapainossa.

Muilla tämä lukema oli vain 35 prosenttia.

The Register huomioi omassa uutisessaan, että julkaistun raportin lopputulema on kuitenkin hyvin outo. Microsoftin Core-yhtiön rahoittaman selvityksen loppupäätelmä on nimittäin se, että yritysten pitäisi ottaa käyttöön yhä enemmän pilvipohjaisia ratkaisuja.

Maalaisjärjellä voisi kuitenkin ajatella, että pitemmät yöunet voisivat tehdä terää pilvellä loikoilun sijaan.

Juttua muokattu 30. huhtikuuta kello 13:15. Vastaajista neljännes kertoi nukkuvansa arkena 3-4 tuntia yössä, kun taas 14 prosenttia vastaajista nukkuu vielä tätäkin vähemmän. Aikaisemmin virheellisesti kirjoitimme, että kolmannes it-väestä nukkuisi 3-4 tuntia.

Huomio lepoajasta muutettiin samalla muotoon ”häiriötön aika”.