Useimmille CIO:ille bisnes-it:n yleistyminen on samalla sekä tervetullut parannus että pelon aihe. Suuri osa pitää loppukäyttäjien aktiivisuutta omien laitteidensa ja sovellustensa valinnoista erittäin hyvänä asiana: näin oivallukset levittäytyvät koko yritykseen ja it-osastojen ulkopuolelle. Toisaalta it-väen vastuut hommien korjaamisesta kasvavat silloin, kun asiat sujuvat väärin.

Tällainen kahtia jakautunut suhtautuminen selvisi IDG Connectin äskettäin teettämästä kyselystä, jossa Snow Software kartoitti 450 it-johtajan mielipiteitä it-päätöksenteon leviämisestä muille osastoille, ZDnet kertoo.

Bisnes-it on yritysten normaali

Ensiksikin kyselyssä selvisi se, että bisnes-it ei ole yrityksissä mikään poikkeus vaan sääntö. 67 prosenttia it-johtajista sanoo, että heidän yrityksissään yli puolet it-rahoista käytetään yritysosastoilla.

"Pilvipalvelujen ja erilaisten as-a-service -mallien yleistyminen on muuttanut it-hankintojen dynamiikkaa niin, että loppukäyttäjien on helpompaa tehdä päätöksiään ilman it-osaston apua tai osallistumista", IDG:n tutkijat kirjoittavat.

Kaiken kaikkiaan CIO:jen mielestä tämä on hyvä asia, sillä näin vastaa 78 prosenttia haastatelluista. Myös IDG:n tutkijat huomauttavat, että it-hankintojen hajautettu malli vapauttaa teknopomojen resursseja strategiseen päätöksentekoon.

Käyttäjävetoiset it-hankinnat toimivat silloin, kun kustannukset pysyvät läpinäkyvinä ja kun loppukäyttäjät voivat aidosti vertailla eri teknologioiden hyötyjä ja haittoja.

"It-osaston pitää varmistaa se, että kustannukset, tietoturva ja yhteensopivuus ymmärretään vaikkapa ohjelmistohankintojen kaikissa vaiheissa. Vain yhteisesti sovituilla pelisäännöillä yritysosastot kykenevät voittamaan ’omilla’ eli itse tekemillään ostoksilla", IDG tähdentää it-johtajien vastuuta hankintojen raamien luomisesta.

Hajautetulla it-mallilla paljon etuja

It:n ulkopuolisessa eli hajautetussa rahankäytössä näyttää olevan enemmän hyviä huonoja kuin puolia.

Suurin osa eli 54 prosenttia it-pomoista uskoo bisnes-it:n lisäävän käyttäjien kiinnostusta digihankkeita kohtaan. Samalla it-kustannusten hallinta helpottuu läpinäkyvyyden ansiosta ja CIO:ille jää enemmän aikaa hoitaa tärkeämpiä tehtäviä, kuten toimia yritysjohdon teknisinä neuvonantajina.

Sitä paitsi kaksi kolmasosaa CIO:ista uskoo it-hankintojen hajauttamisen parantavan it- ja bisnesosastojen yhteistoimintaa, jonka 65 prosenttia it-pomoista odottaa kohentuvan parin seuraavan vuoden aikana.

Murheita pilven lisenssiratsioista

Silti loppukäyttäjien itsenäinen toiminta pilven palvelutarjoajien ja muiden it-myyjien kanssa hirvittää it-päättäjiä. Angstin monet aiheet vaihtelevat piilevien kustannusten noususta aina pilven myyjien tekemiin auditointeihin. Tällaisten yllättävien lisenssiratsioiden mahdollisuus huolettaa peräti 90 prosenttia CIO:ista.

Näiden varalta teknologiapomot tarvitsevat tarkemman kuvan koko yrityksen it-infrasta ja rahankäytöstä eli siitä, kuka on ostanut ja mitä. Näin sanoo 59 prosenttia it-päättäjistä.

It-johtajien huolet pilven kustannusten yläkierteestä eivät ole mitään tuulesta temmattuja juttuja. Myös IDG:n tutkijoiden mielestä epävarmuus kustannusten noususta ja eritoten auditointien kustannuksista ovat ihan aiheellisia murheita.

Bisnes-it:n ohella pilvimyyjien vuosittaisista lisenssiratsioista on niin ikään tullut yrityksissä arkipäivää eikä poikkeustapauksia. Haastatelluista it-johtajista 73 prosenttia sanoo, että ohjelmistojen myyjät ovat auditoineet heidän yrityksiään viimeksi kuluneen vuoden aikana.