Digitalisaatiosta haetaan uutta virtaa varsin monelle liiketoiminnan ja elämänalueelle. Sillä on paljon annettavaa myös maatalouden saralla, uskoo Pellervon taloustutkimus.

PTT linjaa policy briefissään (5/2019), että digitalisaatio on maaseudulle ja maataloussektorille suuri mahdollisuus, mutta siihen tarttuminen edellyttää murroksen syvällistä ymmärtämistä ja loikkaa osaamisessa sekä toimintatavoissa.

Tutkimuslaitoksen mukaan digitalisaatiosta on apua useaan maaseudun ongelmaan.

Se voi esimerkiksi pienentää tai jopa poistaa välimatkoista aiheutuvia haittoja, koska se vähentää liikkumistarvetta ja helpottaa yhteydenpitoa. Niinpä yritysten, nuorten ja/tai korkeasti koulutettujen ihmisten kynnys asettua maaseudulle voi tulevaisuudessa olla entistä matalampi.

Vastaavasti esineiden internet muuttaa vaikkapa traktorit ja lennokit itseohjautuviksi, reaaliaikaisessa yhteydessä oleviksi toimijoiksi. Niinpä maanviljelijöiden fyysinen kuormitus vähenee ja työskentelyolosuhteet paranevat. Koska dataa tuotannon optimoinnin avuksi tulee entistä enemmän, viljely säästää maaperää ja helpottaa kestävien viljelymenetelmien käyttöä.

Kuluttajat taas saavat tuotteista enemmän ja parempaa informaatiota.

PTT:n mukaan datan avulla voidaan kasvattaa paitsi maatalouden, myös koko siihen liittyvän arvoketjun tuottavuutta. Eri metodeista tutkimuslaitos nostaa esille muun muassa datamassojen ja koneoppimisen myötä nopeutuvan kasvinjalostuksen, työvoiman korvaamisen koneilla yhä laajemmin erilaisissa työvaiheissa ja viljelyn intensiivisyyden kasvattamisen täsmäviljelyteknologian avulla.

Toki kehityksellä on haasteensa. PTT:n mukaan alan heikko kannattavuus ja tulevaisuususkon puute rajoittaa teknologiainvestointeja, vaikka uusien teknologisten ratkaisujen hinta onkin laskemaan päin.

Ongelmallista on myös esimerkiksi datan siiloutuminen valmistajakohtaisiin järjestelmiin.

PTT peräänkuuluttaa tukiratkaisuita - niin tiedollisia, poliittisia kuin taloudellisiakin - jotta maataloudessa voitaisiin ottaa digitalisaatiosta kaikki teho irti.

Suosituksissaan Pellervo kaipaa esimerkiksi eri sidosryhmät yhdistävää digitalisaatiostrategiaa sekä investointitukia varsinkin tietoliikenneinfrastruktuuriin sekä alustateknologioihin.