Suuren ruotsalaisen varustamoyhtiö Stena AB:n tietoturvajohtaja Magnus Carling vertaa modernin kyberturvan löyhiä toimintatapoja samanlaisiin alkeellisiin mokiin, jotka johtivat loistoristeilijä Titanicin katastrofiin yli sata vuotta sitten.

"Jäävuori oli syytön Titanicin uppoamiseen", Lontoon Cloudsec 2019 -seminaarissa puhunut Carling sanoi ja veti yhtäläisyyksiä tämän maailmaa järkyttäneen merionnettomuuden ja nykyajan kyberhyökkäysten välille.

Titanicin päällikkö ei välittänyt muiden alueella liikkuneiden alusten varoituksista. Carling vertasi tätä it-järjestelmäpäälliköiden toimintaan, jossa kyberiskujen aikaisia varoitusmerkkejä tulkitaan väärin tai niistä ei välitetä.

Sitä paitsi Titanicin varustamo tavoitteli Atlantin ylityksen "Sinistä nauhaa" eli nopeusennätystä, joten alus ajoi aivan liian kovalla 22 solmun vauhdilla. Stenan CISO:n mielestä tätä voi rinnastaa siihen, että it-johtaja jättää noudattamatta tietoturvan parhaita käytäntöjä tai ei paikkaa tietoturvan aukkoja heti.

Laivan miehistöä ei ollut koulutettu ja harjoitettu uhkatilanteiden varalta. Magnus Carlingin mielestä tämä on ihan samanlainen asia sen kanssa, että firmalla ei ole lainkaan it-katastrofeista toipumisen strategiaa (dr, disaster recovery plan).

Viimeinen niitti oli se, että miehistö tiesi jo laivan lähtiessä neitsytmatkalleen sen, että pelastusveneitä ei riitä kaikille.

"Mutta lähtivät silti, ja tällä toiminnalla laivan miehistö hiljensi turvallisuutta vaativien äänet. Lyön vaikka mitä vetoa siitä, että joissakin matkan vaiheissa näistä turvallisuusriskeistä puhuttiin Titanicilla, mutta niiden korjaamiseksi ei tehty mitään. Nykyajan kyberturvassa tehdään ihan yhtä vääriä päätöksiä", Magnus Carling kertoi Lontoon tietoturvaseminaarin yleisölle.

EU saa kiitosta kyberturvan pelisäännöistä

Stenan tietoturvapomo puolustaa viranomaissääntelyä, koska yhteisesti sovitut ja valvotut tietoturvan pelisäännöt pitävät myös uhkista varoittavien äänet kuuluvilla.

"Lainlaatijoiden säännöt eivät ole pelkkä kaiken kattava peitto, joka aiheuttaa vaivaa ja joka rajoittaa it-toimintojen kehittämistä. Sääntöjä tarvitaan, jotta kaikki kykenevät yhdessä parantamaan organisaatioiden kyberturvaa", Carling perustelee kantaansa ITPron haastattelussa.

Hänen mielestään EU-valtioiden vuonna 2016 käyttöön ottama nis (network and information systems) -direktiivi on kelpo esimerkki koko unionin kattavasta kyberturvan sääntelystä.

"Nis-direktiivi on kyberturvan vastine merenkulun kansainvälisissä konferensseissa sovituille solas (safety of life at sea) -säännöille. Solas -sopimukset parantavat turvallisuutta ja tehostavat toimintaa katastrofeissa", Carling vertaa it:n tietoturvaa taas kerran merenkulkuun.

Nis-direktiivi luo EU:lle yhteiset standardit ja toimintatavat, joilla suojataan yksittäisiä jäsenmaita unionin muista maista tulevilta kyberhyökkäyksiltä. Nis-direktiivillä on paljon tekemistä EU:n gdpr:n eli tietoturva-asetuksen kanssa, ITPro kirjoittaa.

Kyberiskuja harjoitellaan kuin armeijassa

Muiden varustamoyhtiöiden tapaan Stenallakin on huomattu, että pelkkä viranomaisiin luottaminen ei takaa yrityksille suojaa tunkeilijoita ja datavarkaita vastaan. Organisaatioiden on luotava suojakseen omat tietoturvakeskukset (soc, security operations centre), jotka kykenevät reagoimaan kyberhyökkäyksiin nopeasti.

Stena AB:n maailmanlaajuinen turvakeskus ei jää tuleen makaamaan, vaan järjestää säännöllisiä kyberturvan harjoituksia, joissa testataan it-tiimien kykyä vastata bisnesten uhkiin nopeasti ja päättäväisesti.

"It-tiimit on jaettu kahteen osaan, jossa punaiset hyökkäävät ja siniset puolustavat Stenan it-järjestelmiä simuloituja iskuja vastaan. Tämä on muissakin varustamoalan yrityksissä yleinen tapa pitää it-turvasta vastaavat valppaina", Carling kertoo.

Stenalla kuten muissa suuryrityksissä on huomattu, että yritysvarallisuutta eli it:n tapauksessa erityisesti dataa pitää suojata ulkopuolisilta.

"Jos punainen tiimi on hyvä, sen tunkeutumista ei voida estää. Kyse on vain siitä, miten kauan iskuun menee aikaa. Haluamme nimen omaan nähdä sinisten tiimien kehittyvän iskujen havaitsemisessa ja niiltä suojautumisessa", Carling selostaa harjoitusten kulkua.

Harjoitusten lisäksi Stenan kyberturvakeskuksen tehtävänä on luoda asiantuntijoille holistinen ja koko kansainvälisen logistiikkabisneksen kattava kuva firman tietoturvasta eri maissa.

"Yksikään merikapteeni ei navigoi ilman tutkaa. Mielestäni tietoturvan ammattilaistenkaan ei tarvitse toimia ilman laajaa tietämystä edessä olevista uhkista. Pitää tietää, miten tietoverkot toimivat ja mitä niissä liikkuu, jotta uhkilta ja riskeiltä voi suojautua", Magnus Carling huomauttaa.