Kemijärven kaupunki on ilmoittanut tietosuojavaltuutetun toimistolle tietoturvaloukkauksesta. Tapauksessa henkilötietoja oli selattu, vaikka