Yli kolmannes 18-23-vuotiaista on ainakin jossain määrin riippuvaisia sosiaalisesta mediasta. Asia käy ilmi viestintätoimisto Viestintäliigan kesällä toteuttamasta kyselystä, johon vastasi liki 1 200 13-23-vuotiasta nuorta.

Erityisen kriittisiä omaa somekäyttöään kohtaan olivat 21-23-vuotiaat naiset, joista yli 70 prosenttia käyttää sitä mielestään liikaa.

"Naiset arvioivat miehiä enemmän käyttävänsä sosiaalista mediaa yleisesti liikaa. Kuitenkin myös miehistä iso osa piti itseään riippuvaisena sosiaalisesta mediasta”, Viestintäliigan toimitusjohtaja Iiro Junnila kertoo tiedotteessa.

Kyselyyn vastanneista liki kaksi kolmasosaa käyttää somea yli neljä tuntia päivittäin. Ylivoimaisesti suosituimmat somekanavat ovat Instagram, YouTube ja Snapchat, joita käyttää yli 90 prosenttia vastaajista. Facebookia käyttää reilu 70 prosenttia, mutta Twitteriä vain joka kolmas.

Snapchat oli 20-vuotiaille ja sitä nuoremmille tärkein kanava, 21-23-vuotiaiden suosikki oli Instagram. Ero Viestintäliigan edelliseen, kaksi vuotta sitten teetettyyn kyselyyn oli merkittävä, sillä tuolloin vain 17 prosenttia vastanneista piti Snapchatia tärkeimpänä.

Kuvat ja huumori vetävät

Nuorilta kysyttiin myös, mikä saa heidät seuraamaan erilaisten yhteisöjen kuten yritysten, järjestöjen ja yhteisöjen tilejä. Vastauksissa korostuivat hyvät kuvat, humoristinen sisältö ja laadukas teksti. Moni kertoi myös hakeutuvansa itse seuraamaan yhteisöä ja suosituksilla oli jonkin verran voimaa.

Yhteisöiltä odotettiin myös aktiivisuutta. Joka toinen haluaisi päivityksiä useamman kerran viikossa, hieman harvempi päivittäin.

”Somessa kannattaa myös olla ihan vain siksi, että on tavoitettavissa. Nuoret nimittäin ottavat yrityksiin ja yhteisöihin kaikkein mieluiten yhteyttä juuri sosiaalisessa mediassa. Somen lisäksi myös sähköposti on suosittu yhteydenottoväline, kun taas perinteinen puhelin kouraan -menetelmä jäi kyselyssä hännille”, raportissa todetaan.

Vaikuttajamarkkinointi tunnettiin käsitteenä kohtalaisen huonosti, tietämys kasvoi tasaisesti iän myötä. Alle 16-vuotiaista termin ymmärsi 40 prosenttia, 21-23-vuotiaista jo 80 prosenttia. Kyselyn tekijät epäilevät, että nuoret olisivat ymmärtäneet asian paremmin, jos vaikuttajan sijaan olisi puhuttu somepersoonista. Medialukutaito tunnettiin käsitteenä erinomaisesti ja valtaosa oli saanut mediakasvatusta koulussa.

Kaikissa ikäryhmissä enemmistö kertoi törmäävänsä melko usein ”päälleliimatulta tuntuvaan kaupalliseen yhteistyöhön”.

Erityisen mainontavastaisia nuoret eivät kuitenkaan tunnu olevan. Ainakaan kunhan samaa mainosta ei työnnetä heidän eteensä liian usein. Pari kertaa oli vielä ylivoimaisen enemmistön mielestä okei, mutta vaihtoehdon 2-4 kertaa valitsi yli 40 prosenttia vastanneista.

Eniten mainonta ärsytti YouTubessa. Paradoksaalista kyllä, mainonnan koettiin myös sopivan videopalveluun parhaiten, Facebookin ja Instagramin ohella. Miehet suosivat mainonnassa Instagramia, nuorten naisten suosikki oli selvästi Facebook.