Kalifornian yliopiston tutkijat ovat julkaisseet Nature-tiedejulkaisussa tutkimuksensa tulokset.

BBC:n mukaan implantti toimii aivoihin asennetun elektrodin avulla. Se poimii kurkunpään, huulten, kielen ja leuan liikkeistä tiedot. Tietoja analysoiden tietokoneohjelma laskee, mitä ääniä näillä liikkeillä tuotettaisiin. Puhe voitaisiin sen jälkeen lukea ääneen puhesyntetisaattoriohjelmalla.

Viiden ihmisen kanssa tehdyissä testeissä he lukivat satoja lauseita. Kuulijat ymmärsivät oikein 70 prosenttia siitä, mitä he sanoivat puhesynteesin avulla.

Aiemmin on yritetty kehittää tapaa lukea aivoista yksittäisiä sanoja, mutta se kehityssuunta ei ole tuottanut kovin hyviä tuloksia. Nyt on ensimmäistä kertaa onnistuttu luomaan kokonaisia lauseita ajatuksista puhetta tulkitsemalla.