Kuluttajilla on yleinen väärinkäsitys, että kaupan saa purkaa automaattisesti, vaikka tuotteessa olisi vain pieni vika. Kun tavarassa on myyjän vastuulle kuuluva virhe, kaupan purkaminen on kuitenkin vasta viimeisin keino hyvittää epäonnistunut kauppa, muistuttaa Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Viraston mukaan yritys voi ennen kaupan purkamista selvittää, onko virhe oikaistavissa korjauksella, vaihdolla tai tavaran hintaa alentamalla. "Toki myyjä ja kuluttaja voivat sopia keskenään tilanteeseen parhaiten sopivan hyvitystavan, jos pääsevät siitä yhteisymmärrykseen", virasto muistuttaa.

Yrityksellä on oikeus omalla kustannuksellaan korjata virhe tai vaihtaa tuote virheettömään, jos yritys tarjoutuu kuluttajan reklamoitua tekemään oikaisun viipymättä ja oikaisu tapahtuu kohtuullisessa ajassa, alentamatta tavaran arvoa ja aiheuttamatta ostajalle huomattavaa haittaa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan yritys saa yleensä valita, oikaistaanko virhe korjaamalla vai vaihtamalla tavara. Korjaus on yleensä tarkoituksenmukaisin tapa oikaista virhe.

On myös mahdollisuus, että jos korjaaminen tai tavaran vaihtaminen ei onnistu, virhe voidaan hyvittää virhettä vastaavalla hinnanalennuksella. Hinnanalennus voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun kyseessä on luonteeltaan vähäinen virhe ja sen merkitys voi olla ostajalle kokonaisuuden kannalta vähäinen, esimerkiksi pintavika.

Mutta milloin kuluttaja voi vaatia kaupan purkua?

"Silloin, jos myyjän vastuulle kuuluva virhe ei ole vähäinen ja virhettä ei voi hyvittää muilla keinoilla. Virhe on vähäinen esimerkiksi silloin, kun tavara on helposti ja nopeasti korjattavissa tai tavarassa on jokin pintavika, jonka merkitys on asiakkaalle kaupan kokonaisuus huomioon ottaen vähäinen. Kun kauppa puretaan, myyjän on palautettava rahat, kun asiakas palauttaa tavaran myyjälle", virasto vastaa.