Microsoftin julkaisemat kaksi päivitystä, KB4579311 ja KB4577671, pyrkivät korjaamaan lukuisia Windows 10:n tietoturvaan liittyviä ongelmia.

Beta News kertoo, että osalle käyttäjistä nämä päivitykset ovat olleet varsinainen murheenkryyni.

Joillekin päivitys ei asennu ollenkaan. Toisilla se keskeytyy toistuvasti tietokoneen kaatumiseen sinisen kuolemanruudun kera, ja koska Windows haluaa pakosta asentaa kyseisen päivityksen, tästä syntyy ikävä kaatumisten kierre.

Joillakin käyttäjillä ruudulle lehahtaa virheilmoitus, toisilla näyttö menee täysin mustaksi, joskus printterin asetukset katoavat. Jotkut eivät pääse edes enää kirjautumaan Windowsiinsa.

Mikäli ruudulla näkyy virheilmoituksena 0x8007000d, ox800f0988, 0x800f0831, 0x80073701, 0x80070002, tai 0x800f081f, niin kyseessä on päivitystiedoston aiheuttama ongelma.

Windows Latest sanoo, että päivitysten asentaminen uudelleen ei korjaa ongelmaa.

Toistaiseksi tilanteen saa ratkaistua vain poistamalla KB4579311 ja KB4577671 -päivitykset sekä keskeyttämällä päivitysten automaattisen asentamisen, kunnes Windows saa julkaistua niistä toimivat versiot.