Pirkanmaan käräjäoikeus lähetti kuolinpesäselvityksessä 35 henkilön henkilötunnukset jokaiselle liitteenä kotiin. Tiedot kirjattiin liitteeseen automaattisesti Tuomas-asiankäsittelyjärjestelmästä.