Venäjän kalustotappiot Ukrainan invaasiossa jatkavat kasvuaan. Hollantilainen, avointen lähteiden dataan eli käytännössä kuvalliseen todistusaineistoon