Kuoret, jotka tunnetaan yleensä paremmin niiden englanninkielisellä termillä ”shell”, ovat laajasti käytössä ohjelmoinnissa.

Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen opiskelija Jere Ojala tekee graduaan shell-ohjelmoinnista ja tutkii niiden käyttöä suhteessa perinteisiin ohjelmointikieliin.

Vastaa kyselyyn tässä osoitteessa.

Ensimmäiset versiot kuoresta kehitettiin 1960-luvulla, ja kuoret löytyvät yhä osana jokaista käyttöjärjestelmää. Kuori on termi, joka viittaa käyttäjän ja järjestelmän väliseen rajapintaan, jolla on tarkoitus antaa käyttäjän kommunikoida tekstisyötteillä tietokoneen käyttöjärjestelmän ja sen toimintojen kanssa.

Kuoret ovat yksittäisiä ohjelmia tietokoneella, joten niitä on eri käyttöjärjestelmille useita versioita, joista käyttäjä voi valita mieleisensä omaan käyttöönsä. Niiden skripti (kuoriskripti) on joukko komentosarjoja kirjoitettuna skriptimuodossa. Komentosarjat voidaan näin ajaa kuorista.

Osa kuorista on tarpeeksi edistyneitä toimimaan myös komentokielinä, ja niitä voidaan käyttää ohjelmointikielenä. Kuorien käyttö ohjelmoinnissa on edelleen yleisesti käytössä niin julkisella ja yksityiselläkin sektorilla.

Keskustelua kuoriohjelmoinnista myös Mikrobitin foorumilla.