Erittäin suosittu Duolingo-sovellus opettaa käyttäjiään puhumaan vieraita kieliä. Duolingolla on noin 75 miljoonaa aktiivista käyttäjää, mikä on luonnollisesti nostanut sen myös käyttäjädataa haalivien verkkorikollistenkin tietoisuuteen. Bleeping Computer kertookin, että Duolingon ohjelmointirajapintaa on käytetty laajamittaiseen käyttäjädatan haravoimiseen.