Koronapandemian värittämä vuosi 2020 oli vahva kasvun vuosi käytettyjä älypuhelimien kauppapaikalle Swappielle. Liikevaihto kasvoi 97,6 miljoonaan euroon edellisvuoden 31,1 miljoonasta eurosta.

Viime vuonna Swappie avasi lokalisoidut verkkokaupat Saksaan, Portugaliin, Alankomaihin, Tanskaan, Irlantiin ja Norjaan.

Lisäksi Swappie toimii Suomessa, Italiassa ja Ruotsissa. Kansainvälistymistä kiihdyttääkseen Swappie kutsui hallitukseensa ruotsalaisen Mengmeng Dun, joka on vastannut useiden globaalien kuluttajabrändien kasvusta ja kansainvälistymisestä.

Swappie on kaupan lisäksi teknologiayhtiö, jolla on omaa teknologiaa puhelinten huoltoon ja seurantajärjestelmät prosessin optimoimiseen.

Yrityksen liiketappio (EBITDA) kasvoi maltillisesti suhteessa liikevaihtoon. Vuonna 2020 liiketappio kasvoi euroissa 10,4 miljoonaan euroon. Toimitusjohtaja Sami Marttisen mukaan yhtiön liiketoiminta on pohjimmiltaan kannattavaa.

”Keräsimme viime vuonna 35,8 miljoonan euron rahoituskierroksen käyttääksemme sitä etukenossa.”

”Rahoitusta nostetaan investointeihin tulevaisuuteen, esimerkiksi teknologiakehitykseen, sekä nopeamman globaalin kasvun ja tiimien rakentamiseen”, Marttinen kertoo tiedotteessa.

Liiketoiminnalla on aitoa merkitystä ympäristön kannalta. Puhelimen kunnostaminen vähentää mallista riippuen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä 25–80 prosenttia. Kaikkiaan Swappien kunnostamat puhelimet ovat pienentäneet puhelinten hiilijalanjälkeä jo kymmeniä tonneja.

Yhtiö aikoo myös jatkaa laajentumistaan uusiin maihin. Tähtäin on ensivaiheessa Euroopassa. Vuoden alussa avattu Tallinnan tehdas tarjoaa mahdollisuuden vastata Baltian ja Itä-Euroopan markkina-alueiden kysyntään.

Swappien kasvua vauhdittaa se tosiseikka, että kaksi globaalin talouden trendiä osuvat yksiin yrityksen liiketoimintamallin kanssa. Digitalisaatio kiihtyy entisestään. Lisäksi ympäristökysymykset vaikuttavat yhä useammin kuluttajien tekemiin valintoihin.

”Kuluttajat miettivät yhä enemmän puhelinten ja muun kulutuselektroniikan vaikutusta ympäristöön”, Marttinen toteaa.

Vuoden 2020 lopussa Swappiella oli noin 400 työntekijää. He työskentelevät pääosin Helsingissä ja edustavat 47 kansallisuutta. Swappien tehdas muutti hiljattain uusiin tiloihin Helsingin Kalasatamaan.