Hive Helsinki -koodauskoulussa opintonsa aloittavat opiskelijat voivat huokaista helpotuksesta. Nimittäin Kela on hyväksynyt Hiven opintotukihakemuksen lokakuussa aloittaville opiskelijoille.

“Opintotuen saaminen tukee tavoitettamme tuottaa lahjakkaita koodareita kaikista taustoista”, Hive Helsingin toimitusjohtaja Oona Ylänkö sanoo tiedotteessa.

Hive Helsingin opetusohjelma jaksottuu neljään osaan, joita ovat noin kahdeksan kuukauden pituiset perusopinnot, ensimmäinen työharjoittelu, syventävät opinnot sekä viimeinen työharjoittelu.

Opintotuen saanti edellyttää opiskelijoilta päätoimista opiskelua perusopintojen ajan.

Eduskunta hyväksyi kesällä 2019 opintotukilain muutoksen, jonka myötä opintotukioikeuden myöntämisen ehtoja muussa kuin julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa joustavoitettiin.