Kela käynnisti keväällä 2020 kokeilun, jossa testattiin puherobotin kykyä ymmärtää suomen kieltä. Puherobotti on puheohjattava tekoäly, joka käyttää puheesta tekstiksi -teknologiaa ihmisten kanssa puhumiseen, tiedotteessa kerrotaan. Robotti koulutettiin vastaamaan opintotukeen liittyviin kysymyksiin. Kuusi opiskelijaa testasi robottia muutamassa eri tilanteessa.

Testaajat olivat tyytyväisiä robotin tarjoamaan palveluun ja voisivat käyttää sitä tulevaisuudessa. Puherobotti soveltuu testaajien mukaan erityisesti yksinkertaisiin asioihin. Testaajat pitivät myös robotin huumorista.

”Yksi testitilanne koski valmistumista. Puherobotti oli opetettu onnittelemaan valmistumisen johdosta. Tätä pidettiin hauskana, inhimillisenä eleenä’”, projektipäällikkö Riikka Lindroos-Järvitalo sanoo tiedotteessa.

Kokeilun eräänä tavoitteena oli selvittää kuinka hyvin robotti ymmärtää suomea ja erityisesti murteita. Virheitä suomen kielessä oli vain alle 7 prosentissa sanoista. Kolmannes virheistä oli murresanoihin liittyviä ja viidennes numeroilmauksiin liittyviä. Itä-Suomen ja Lapin murteet olivat robotille vaikeimmat.

Ensi vuoden aikana Kelassa tehdään lisää puherobottikokeiluja. Vuoden päästä puherobotti ymmärtää suomen kielen murteita huomattavasti paremmin, Lindroos-Järvitalo uskoo.