Kela tiedottaa, että sen tietojärjestelmässä on ollut vakava virhe. Asiakkaiden kannalta erityisen ikävää on, että se koski tapauksia, joissa nämä katsoivat Kelan tehneen väärän päätöksen.

Eikä kyse ole mistään muutaman tunnin häiriöstä, vaan ajanjaksoista 12.3.2018–3.12.2019. Tuolla välillä osa muutoksenhakuun liittyvistä asiakirjoista ei ole siirtynyt Kelasta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Virhe koski 439 tapausta, ja asiakirjoja jäi toimittamatta yhteensä 8548 kappaletta.

Kela lupaa käydä läpi kaikki tapaukset ja olla yhteydessä niihin asiakkaisiin, joiden asia käsitellään virheen vuoksi uudelleen.

Tapahtunutta selitetään virheellä, joka on tehty järjestelmän päivityksessä.

”Päivityksessä tapahtui inhimillinen virhe. Tiettyjen toimitettavien asiakirjojen määrä oli rajoitettu 50:een tapausta kohden. Osalla asiakkaista liitteitä ja muita asiakirjoja on tätä enemmän”, it-johtaja Jukka Melanen sanoo tiedotteessa.

Vika huomattiin marraskuun lopussa ja korjattiin välittömästi. Kela on käynyt läpi tietojärjestelmänsä, eikä muita virheitä ole löydetty.

Virheen takia kaikki asiakirjat eivät olleet käytettävissä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan ja vakuutusoikeuden päätöksenteossa. Tästä on voinut aiheutua virheellisiä päätöksiä.

”Asiakkaan oikeusturvan varmistamiseksi on tärkeää, että muutoksenhaussa ovat käytössä kaikki tiedot ja asiakkaan toimittamat asiakirjat. Tämä ei ole nyt valitettavasti kaikkien kohdalla toteutunut”, lakiyksikön päällikkö Mia Helle pahoittelee.