Puolustusvoimien henkilökuntaa koulutetaan ketterään ohjelmistokehittämiseen ja palvelumuotoiluun. Digia on mukana kouluttamassa armeijan väkeä KETTU-koulutuskokonaisuuden kautta.

”Kyse on puolustusvoimien johtamisjärjestelmien ja niihin liittyvien sovellusten rakentamisesta, jossa Digia on mukana mentoroimassa”, eversti, osastopäällikkö Reima Kuutsa Puolustusvoimien Järjestelmäkeskuksesta kertoo.

Mentoroinnin lisäksi ja ohella Digia on ollut pitämässä Puolustusvoimien väelle lähikoulutuspäiviä.

”Alkuvaiheessa mukana on meiltä järjestelykeskuksesta noin 80 henkeä ja avainprojekteissa noin 30. Tämä koskee vain osaa ohjelmistokehityksestämme, pääasiassa toimitaan vesiputousmallin ja Puolustusvoimien oman ohjeistuksen mukaisesti”, Kuutsa sanoo.

KETTU-muutosohjelma on ollut käynnissä jo jonkin aikaa. Sen tavoitteena on tuoda ketterä ohjelmistokehitys ja palvelumuotoilu tiiviimmin osaksi Puolustusvoimien ict-projekteja. Osana ohjelmaa Digia on ollut luomassa Puolustusvoimien Moodle-oppimisympäristöön koulutuskokonaisuutta, johon kuuluu muun muassa webinaareja palvelumuotoilun menetelmistä ja niiden soveltamisesta. Kokonaisuus on suunnattu sekä puolustusvoimien henkilökunnalle että kumppaniyritysten edustajille.

Osana kokonaisuutta Digia on tehnyt Puolustusvoimille myös kypsyystasoanalyysin projektien tilan seuraamista varten. Eversti Kuutsan mukaan sen tavoitteena on selvittää, missä kärkihankkeet tällä hetkellä menevät palvelumuotoilussa ja ketterässä kehittämisessä, ja minne kehityspanoksia kannattaisi laittaa.

Järjestelmäkeskus on Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen alainen hallintoyksikkö, joka vastaa teknisten järjestelmien ja materiaalin teknisen elinjakson hallinnasta ja ylläpidosta sekä hankintojen teknisestä valmistelusta. Se myös ylläpitää järjestelmien tilannekuvaa ja vastaa poikkeusolojen toimintavalmiudesta. Järjestelmäkeskuksella on noin 500 työntekijää.