Johdon työpaikkahaastatteluiksi kutsutuissa miekkailuotteluissa molemmilla osapuolilla on paljon pelissä. Mahdollinen työnantaja haluaa varmistaa saavansa uudesta johtoryhmän jäsenestä arvokkaan ja tuottavan voimavaran c-tason tiimiinsä. It-johtajan paikkaa hakeva asettaa taasen vaakalaudalle koko ammatillisen maineensa ja jopa henkilökohtaisen tulevaisuutensa.

Haastatteluissa käydään läpi paljon asioita ja kysymykset sinkoilevat puolin ja toisin. Cio.com on haastatellut asiantuntijoita sen tiimoilta, mitä toiveikkaan c-tason hakijan kannattaa pomoiltaan ottaa selvää tulevilta työnantajiltaan.

Ja lisäksi sen yhden asian, joka kannattaa jättää kysymättä.

Onko it-osasto samalla viivalla bisneksen kanssa?

Jos yritys ei ota it:tä aikaisessa vaiheessa mukaan liiketoimintojen strategiseen suunnitteluun, on tämä merkki siitä, että it-osastoa pidetään lähinnä resursseja kuluttavana kustannuspisteenä.

Teknologiakonsultti SPR:n CTO Matt Meadin mielestä tällaiset yritykset eivät useimmiten tarjoa it:lle riittävästi aikaa ja rahaa keksintöjen ja oivallusten luomiseksi.

"CIO:n kannattaa hakeutua sellaiseen organisaatioon, jossa it-osastoa pidetään tärkeänä osana liiketoimintaa. Tästä arvostuksesta hyötyvät sekä tuleva it-johtaja että hänen alaisensa", Mead sanoo.

Millaiset olivat edeltäjäni vahvuudet?

Haastattelijan epäröinti tähän vastatessa voi olla varoitusmerkki siitä, että kyseisellä yrityksellä ei ole ennen ollut oikeasti pätevää it-johtajaa, sanoo johdon sijoituspalveluja tarjoavan ON Partnersin teknologiajohtaja Joe Olson.

"Jos haastattelija toistelee ympäripyöreitä sanoja kuten tietämys, luotettavuus, säästäväisyys, se voi olla merkki organisaation muutosvastarinnasta. Halutaan mieluummin palkata it:n hallinnoija kuin aidosti innovatiivinen CIO. Mielestäni tämä on loistava kysymys, jonka avulla hakija voi selvittää työnantajan asenteita it-osaston johtoa kohtaan", Olson perustelee.

Miten it-osaston pitkän ajan menestystä mitataan?

Tällä kysymyksellä hakija saa käsityksen yrityksen tavoitteista it-osaston suhteen sekä siitä, mitä itse CIO:n odotetaan saavuttavan, sanoo Lenovon it-johdosta maailmanlaajuisesti vastaava Art Hu.

"Vastauksista selviää se, miten kovasti muutosta ja uusia tuulia it:n johdossa oikein halutaan. Jos yritys pyrkii nivomaan it:n kiinteäksi osaksi strategiaansa, sen pitää osata se myös selvästi sanoa", Hu pohtii.

It:n tukipalveluja tarjoavan TechLorisin toimitusjohtaja Shayne Sherman uskoo, että vastaukset heijastelevat myös muun yritysjohdon arvostusta it-johtajaa kohtaan.

"Jotkut c-tason johtajat pitävät CIO:ta teknologian tiennäyttäjänä, kun toisten mielestä kyse on vain siitä it-puolen hemmosta. Kannattaa kysyä ja katsoa miten vastaukset ovat linjassa hakijan omien odotusten kanssa", hän evästää.

Miten tiedätte, että olen menestyvä CIO?

Yritysten odotukset vaihtelevat yhtä lavealla haitarilla kuin hakijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet. Konsulttiyhtiö Abraicin CEO Mikhail Papovskyn mielestä tämä kysymys selvittää sen, millaista kandidaattia organisaatio oikein etsii.

"Jos yritys toimii tiukalla budjetilla ja hakija on säästäväinen tyyppi, asia on kerralla selvä. Jos taas tuleva CIO sattuu olemaan strateginen ajattelija, mutta firma haluaa vain olemassa olevan teknologiansa tasapainottajan, ei liitosta tule yhtään mitään", Papovsky arvioi.

Miten iso on yrityksen it-budjetti?

Tässä on riskialtis, mutta aivan oleellinen kysymys, sanoo energia-alan konsulttiyhtiö The Energistsin toimitusjohtaja Jon Hill. Hänen mielestään ketään ei pidä pakottaa johtamaan it-osastoa ´dollarilla päivässä´ eli ilman riittäviä resursseja.

"It-budjetin koko on oltava selvillä ennen kuin tuleva CIO voi ottaa haasteen vastaan", Hill kuittaa.

Hänen mielestään monilla CIO:n paikkaa hakevilla on jo etukäteen jonkinlainen käsitys mielessään firman it-osaston koosta ja toiminnasta.

"Numerot pitää ynnätä ja katsoa, mikä lopputulema oikein on. Sillä on valtava merkitys töissä menestymiselle, tulevan CIO:n onnellisuudesta puhumattakaan", Hill perustelee budjettitietojen tärkeyttä.

Jos ujostuttaa, hän neuvoo kysymään samaa asiaa myös kiertokautta eli ottamalla it-osaston nykyiset haasteet keskusteluun mukaan.

"Tällä tavalla budjetti ja sen rajoitukset nousevat kuin itsestään puheenaiheeksi."

Millainen yrityskulttuuri firmassa vallitsee?

Moni hakija on jo tehnyt omat due diligence -tarkastuksensa mahdollisesta työnantajastaan. Näitä useimmiten taloudellisiin ja kilpailukykyyn liittyviä arvioita kannattaa vahvistaa kysymällä yrityksen visioista ja kulttuurista.

"Neuvon kyselemään siitä, miten yrityksen päivittäiset toimintatavat sopivat pitkän ajan visioihin. Loppujen lopuksi yrityskulttuuri on firmassa kun firmassa se kaikkein kiinnostavin juttu. Menestys tulee töihinsä intohimoisesti suhtautuville henkilöille ikään kuin sivutuotteena", kansainvälisen vedenpuhdistusjätti Suez Water Technologiesin it-johtaja Carlos Sanchez teroittaa.

Millaista tukea CIO voi päätöksissään odottaa?

Kollegojen tuki on aivan olennainen asia kaikille c-tason johtajille. Niinpä moni valveutunut it-johtaja kieltäytyy liittymästä yrityksiin, joissa heidän valtaansa ja vastuutaan ei kyetä takaamaan.

SPR:n Mead pukee tämän ajatuksen sanoiksi näin: "Haluan työskennellä yrityksissä, joissa it-osasto on olennainen osa yrityksen olemassolon perusteita. Menestyvän it:n avulla tällaiset firmat erottautuvat kilpailijoistaan. Ja menestykseen tarvitaan kollegojen tukea."

Jos yritys arvioi it-johtajan päätöksiä joillakin mittaluvuilla, kannattaa varmistua siitä, että tämä metriikka on ajan tasalla, painottaa ohjelmistoyhtiö Software Portalin toimitusjohtaja Jason David.

Jätä tämä asia kysymättä

Sekä Suezin Sanchez että The Energistsin Hill ovat sitä mieltä, että tulevan CIO:n ei kannata vielä haastattelutilanteessa tiedustella palkasta tai muista eduista.

"Neuvottelupöytään pääsy on jo merkki siitä, että vastapuoli arvostaa hakijan taitoja ja kykyjä", Sanchez sanoo ja huomauttaa siitä, että myös yrityksessä on otettu selvää hakijoista ja heidän odotuksistaan, myös taloudellisesti.

"Ellei haastattelija kysy nimen omaan tätä, en ottaisi korvausasioita puheeksi. Ne ehtii selvittää sitten, kun ensin saa työtarjouksen", Hill tuumii.