Pankin holvissa tai kotona piironginlaatikossa säilytettävät asunnon osakekirjat ovat viimein siirtymässä historiaan. Helsingin Sanomat kertoo, että Suomessa on tarkoitus ottaa käyttöön uusi lohkoketjuun perustuva sähköinen järjestelmä vuonna 2019.

Järjestelmää ovat kehittäneet OP ja Nordea yhdessä suomalaisen Tomorrow Labsin kanssa. Mukana on ollut myös Maanmittauslaitos. Asunto-osakerekisterin ohjelmapäällikkö Jorma Turunen kuvailee HS:lle uudistuksen tuovan järjestelmän ”kivikaudelta digiaikaan”.

Lohkoketjuun tallennetaan tiedot asunto-osakkeiden omistuksesta. Tomorrow Labsin toimitusjohtaja Sami Honkonen pitää lohkoketjuun perustuvaa järjestelmää jopa kätevämpänä kuin perinteistä keskitettyä ohjelmistoprojektia, jossa pitäisi rakentaa integraatio erikseen kaikkien pankkien järjestelmiin sekä viranomaisten suuntaan.

HS:n mukaan Honkonen näkee kuitenkin suurimman hyödyn niin sanotuissa älykkäissä sopimuksissa. Niiden avulla voidaan samanaikaisesti siirtää rahat, asunnon omistajuus kuin esimerkiksi varainsiirtoveroonkin liittyvät tiedot verottajalle.

Lähde: Tivi