Windows 11 tarjoaa käyttäjälle hyvin rajalliset mahdollisuudet siihen, miten päivitysten asennusta voidaan hallita. Sama koskee Windows 10:tä. Windows 7:n ja 8.1:n käyttäjät ovat paremmassa asemassa, sillä automaattiset ja pakotetut päivitykset astuivat kuvaan vasta Windows 10:n ja Windowsin palvelumallin tultua voimaan.