Oppivelvollisuuden raja nousee Suomessa tänä syksynä 18 ikävuoteen. Uuden oppivelvollisuuslain mukaan lukioiden ja ammattioppilaitosten täytyy tarjota opiskeluvälineet opintonsa aloittaville nuorille, joita arvioidaan olevan yhteensä lähes 60 000. Esimerkiksi lukiolaisten tapauksessa välineisiin kuuluu tietokone, jonka on tarkoitus palvella kolmevuotisen lukiotaipaleen ajan ja lopuksi myös ylioppilaskokeissa. Globaali sirupula saattaa kuitenkin aiheuttaa sen, että osa oppilaitoksista ei todennäköisesti saa opiskelijoille tilaamiaan laitteita ajallaan.