Teknologia, media- ja telealoilla toimivien yritysten talousjohtajat aikovat ryhtyä tiukempiin säästöihin ja investointien leikkauksiin kuin muilla aloilla tehdään, konsulttiyhtiö PwC:n tuoreesta, joka toinen viikko tehtävästä CFO Pulse -nimisestä kyselystä ilmenee.

Koronaviruksen ensimmäinen uhri näyttää olevan tutkimus- ja kehitys, sillä 36 prosenttia teknoyhtiöiden CFO:ista aikoo ensiksi karsia juuri näitä toimintoja. Muilla aloilla t&k voi vähän paremmin, sillä näin vastasi 27 prosenttia kaikista haastatelluista talousjohtajista.

Teknoyhtiöiden talousjohtajat aikovat ottaa käyttöön myös kulujen yleiset kustannusleikkurit useammin kuin heidän kollegansa muilla toimialoilla.

Hyviäkin puolia teknoaloilta löytyy. CFO Pulsen mukaan tmt (tekno-, media- ja teleyhtiöt) -alojen yritykset saattavat pärjätä muita paremmin lyhyellä tähtäyksellä, koska näiden yritysten tuotteet ja palvelut ovat olennaisia osia nykyisessä etätöihin perustuvassa talouden mallissa.

"Teknoyhtiöt turvautuvat välittömiin kustannussäästöihin muita nopeammin. Siitäkin huolimatta, että juuri näiden alojen tuotteita ja palveluja kysytään tällä hetkellä kaikkein eniten", PwC:n asiakkuuksista vastaava johtaja Amity Millhiser kommentoi CFO-kyselyn tuloksia.

Lisää it-väkeä pihalle

Mutta pidemmällä sihdillä CFO Pulsen tulokset näyttävät lohduttomilta. Myös teknologiayhtiöiden talousjohto uskoo taantumaan tuloon väistämättä. Vaikka esimerkiksi Yhdysvalloissa työttömyysluvut ovat jo nyt historiallisen korkealla, yli neljäsosa talousjohtajista odottaa lisää irtisanomisia. Lomautuksiin uskoo 41 prosenttia vastaajista.

Millhiserin mielestä talousjohtajien usko tulevaisuuteen on romuttunut parissa viikossa, eikä syytä tarvitse arvuutella. Koronaviruksen arvellaan aiheuttavan paljon pidempiaikaisia vaurioita kuin vielä vähän aikaa sitten luultiin.

"CFO:t odottavat bisnesten palautuvan tavanomaisiin uomiin vasta pitkän ajan päästä. Ja silloinkin tavanomainen bisnes näyttää kovin erilaiselta kuin nykyään", Millhiser muotoilee tulevaisuuden läpinäkymättömyyttä.

PwC:n kyselyssä 80 prosenttia vastaajista odottaa covid-19 -viruksen pudottavan yritysten liikevaihtoa ja tulosta tänä vuonna. Ja vain viidesosa talousjohtajista uskoo bisnesten palautuvan entiselleen kuukauden aikana siitä, kun uusien tartuntojen käyrä kääntyy laskuun.

Konsulttiyhtiön hallituksen puheenjohtaja Tim Ryan sanoo, että CFO:t eivät enää väittele taantuman todennäköisyydestä vaan siitä, miten jyrkkä ja pitkä talouden luisusta tulee.

"Virus pitää ensin voittaa. Vasta sitten nähdään se, miten verkottuneita yritykset ovat toisiinsa. Tällä talouden dominoefektillä on merkittäviä vaikutuksia", Ryan aprikoi.

Digisiirtymä etenee vankasti

Vaikka talousjohtajat turvautuvat säästöihin kautta linjan, PwC:n analyytikot luottavat yhden bisnestoimintojen alueen pysyvän voimissaan. Kuluttajamarkkinoita analysoiva Steve Barr uskoo digitalisaation hankkeiden jatkavan kasvu-uralla pomminvarmasti, Tech Republic kirjoittaa.

"Niin monet teknoalojen ulkopuoliset yritykset ovat ottaneet digitalisaation osaksi strategisia suunnitelmiaan. Vakuutus- ja pankkialalla, vähittäiskaupassa ja koulutuksessa on parin vuoden aikana investoitu digiloikkaan niin paljon, että näistä suunnitelmista ei luovuta. Sitä paitsi koronavirus on vain nopeuttanut digisiirtymää", Barr perustelee.

Myös PwC:n työvoiman tulevaisuutta analysoiva Bhushan Sethi sanoo, että CFO:t eivät leikkaa ihan ensiksi yritystensä digihankkeista

"Yrityksissä lisätään automaatiota ja pilvipohjaisia uusia teknologioita. Näihin satsataan yhä paljon, mutta rahankäytön valtuuksia voi olla vaikeampaa hankkia. Talousjohtajat syynäävät hankkeita tarkemmin", Sethi arvelee.

Myös Millhiser on sitä mieltä, että yritykset siirtävät tai luopuvat helpommin yleisistä pääomainvestoinneista, kuten satsauksista uusiin toimitiloihin.

"Vaikka kyselyssä yli puolet CFO:ista sanoo leikkaavansa it-budjetteja, digisiirtymän hankkeissa näin tekee vain joka neljäs vastaaja. Talousjohtajat ymmärtävät asiakkuudenhallinnan ja työvoiman parhaiden käytäntöjen merkityksen koko yrityksen tulevaisuudelle", Millhiser sanoo.

Edessä pitkä etätöiden putki

PwC:n kyselyssä luodattiin myös talousjohtajien arvioita siitä, miltä tulevaisuuden työelämä oikein näyttää - sitten joskus, kun ajat palautuvat ennalleen. Sethin mukaan firmoissa jatketaan online -töiden kokeiluja ja sallitaan yhä useammin myös sosiaalisen eristäytymisen käytäntöjä duunissa.

"Monet yritykset kokeilevat erilaisia malleja ja skenaarioita työpaikoille palaamisen tiimoilta", hän sanoo ja lisää, että yleisesti koronakriisin synnyttämän etätöiden trendin arvellaan kestävän seuraavat puolitoista vuotta - tietenkin yrityksistä ja bisnestarpeista riippuen.

Tim Ryanin mukaan monet amerikkalaisyritykset katselevat Kiinan ja Korean suuntaan oppiakseen näiden kokemuksista työpaikoille palaamisesta. Maskeja pidetään töissä, kuumetta mittaillaan ja ihmisiä tuodaan toimistoihin pienissä erissä, hän aprikoi.

PwC aloitti joka toinen viikko tehtävät CFO Pulse -kyselyt maaliskuussa. Kyselyt toteutetaan lyhyin väliajoin siksi, että tutkijat saisivat tarkemman käsityksen pandemian vaikutuksista yritysten toimintaan ja strategioihin sekä talouden maailmanlaajuisiin näkymiin. Tuoreimmassa kyselyssä haastateltiin 300 yhdysvaltalaisen suuryrityksen talousjohtajia viideltä toimialalta huhtikuun 6.-8. päivän välisenä aikana.